DHL stöder hotad regnskog

DHL stöder hotad regnskog DHL stöttar aktivt ansträngningarna att rädda hotad regnskog i Amazonas undan ytterligare skövling. Genom att ge stöd till den brasilianska frivilligorganisationen Amazoncoop och genom att transportera en unik utställning om indianstammarna i Amazonas till Sverige vill företaget genom information och ekonomiskt stöd medverka till en hållbar utveckling i området. Den svenska publiken ges nu möjlighet att se den unika utställningen "Gathering Riches" på Universeum i Göteborg, där en serie fotocollage av den prisbelönte konstnären och dokumentärfilmaren Christine Burrill visas. Utställningen, som pågår fram till den 15 augusti, skildrar villkoren för indianstammarna i Amazonas regnskog där ett liv i samklang med naturen hotas av mänsklig girighet och kortsiktig exploatering av naturens rikedomar. TV2 sänder en dokumentär om indianstammarna, kallad "Anrop Amazonas" den 15 juli kl.20.15. Genom att erbjuda transportlösningar av utställningen i Europa, senast från Bryssel till Göteborg, och genom att köpa ett av verken vill DHL Express Nordic bidra till att sprida kunskap och information i en viktig framtidsfråga. Det verk DHL Express Nordic köper kommer att placeras på företagets nya huvudkontor i Stockholm. Intäkterna från försäljningen går till den brasilianska frivilligorganisationen Amazoncoop med mål att stötta indianstammarnas kamp att skapa förutsättningar för utveckling genom att utveckla en ekologiskt hållbar företagsamhet i området. Exempel på företag som aktivt bidrar är Body Shop, som tecknat ett avtal med kooperativet för köp av paranötsolja till deras schampoprodukter. Scandic Hotels, Bostads AB Poseidon i Göteborg och IKEA International har också stött Amazoncoops arbete. - Ingen som har möjlighet att bidra har råd att blunda för det allvarliga hotet mot Amazonas regnskogar, säger Karin Strömqvist-Bååthe, Corporate Citizenship Manager, DHL Express Nordic. I en rapport nyligen varnade FN:s Världsnaturfond för utvecklingen och uppmanade till snabba och genomgripande åtgärder för att förbättra situationen. Engagemanget för Amazonas regnskog är en del av DHLs målsättning att aktivt bidra till en hållbar utveckling för den globala miljön. Tillsammans med en rad andra ledande företag inom gruppen "Business Leaders Initiative on Climate Change" (BLICC) är DHL delaktiga i ett gemensamt initiativ med mål att motverka negativ klimatpåverkan. Förutom förbränningen av fossila bränslen så är skogsskövling en bidragande orsak till den oroande klimatförändringen på jorden. DHL Express Nordic har tagit ledarrollen i transportbranschen och erbjuder idag sina kunder möjlighet att själva välja mer miljöanpassade transporter med förnybara bränslen genom tjänsten Gröna Ton. Företaget ökade också under förra året andelen järnvägstransporter med 7 procent jämfört med 2001. Pressvisning av utställningen äger rum måndagen den 14/7 klockan 11.00 på Universeum. Kontaktpersoner för frågor om visningen: Jan Westin, Universeum 0709- 967601 alt. Anette Palle, Communications Manager DHL Express 0705-459500 För mer information, kontakta: Karin Strömqvist-Bååthe, Corporate Citizenship Manager, DHL Express Nordic Tel 08 517 30 119 / 070 320 21 33. Email karin.s.baathe@dhl.com Cornilla von Plomgren, Communications Manager, DHL Nordic Tel 08 690 04 55 / 070 632 32 80. Email cornilla.vonplomgren@dhl.com Amazoncoop - www.amazoncoop.org BLICC - se www.respecttable.com DHL är världens ledande express- och logistikföretag som erbjuder innovativa och skräddarsydda lösningar från en och samma leverantör. Med världsomspännande kunskap om logistiklösningar, express-, flyg- och sjöfrakt samt landtransporter kombinerar DHL sitt världstäckande nät med djup förståelse för lokala marknader. DHLs harmoniserade internationella nätverk sammanbinder mer än 220 länder och områden världen över. DHL fortsätter att vara i framkant när det gäller teknologi och med mer än 150.000 motiverade medarbetare garanteras snabb och pålitlig service som syftar till att överträffa kundernas förväntningar. DHL har sitt huvudkontor i Bryssel och ägs till 100 % av Deutsche Post World Net ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/10/20030709BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/10/20030709BIT00190/wkr0002.pdf

Dokument & länkar