DHL värnar om framtidens miljö - och satsar kraftigt på tågtransporter mellan Norden och kontinenten.

Stockholm, Sverige, 26 november, 2004 – DHL Express i Norden har ingått ett avtal med TX Logistik. Avtalet innebär startskottet för regelbunden trafik med godståg, ett så kallat blocktåg, bestående av 28 tågvagnar, som ska trafikera sträckan Lübeck/Travemünde och Verona tur och retur. Dessutom har DHL Express träffat en överenskommelse med Lübecker Hafengesellschaft mbH (LHG) om ett nära samarbete i syfte att gemensamt kunna utnyttja blocktåget.

Blocktåget kommer att ha två avgångar i veckan; lördagar och onsdagar från Lübeck/Travemünde till Verona, och tisdagar och fredagar från Verona till Lübeck/Travemünde. Initialt består tåget av trailervagnar, men avsikten är att under första delen av 2005 komplettera med ett antal konventionella godsvagnar. I och med detta blir DHL det enda paneuropeiska logistikföretaget i Europa som kan erbjuda regelbundna transporter med mixade tåg för alla former av varuslag, dvs. tåg som består av både trailers och konventionella godsvagnar. – Det här är en framåtsträvande satsning som vi gör på DHL. Vi har tagit det första steget i vår strategi för en expansiv utbyggnad av nätverk för intermodala transporter i Europa, säger Stefan Nilsson, ansvarig för DHL Freight i Norden. Premiärturen för det första blocktåget ägde rum lördagen den 20 november. DHLs partner TX Logistik ansvarar för tillhandahållandet av lokomotiv och vagnkapacitet, samt genomförandet av tågtransporter med rätt kvalitet. – Tågtransporter medför många fördelar. Dels kommer vi att kunna leverera gods med större precision på kontinenten, eftersom vi undviker vägtransporter på kraftigt övertrafikerade vägar i Europa, dels skapar denna typ av transporter en ökad kostnadseffektivitet. En annan betydelsefull konsekvens är den minskade miljöpåverkan. Koldioxidutsläppen minskar dramatiskt. Vår satsning på tågtransporter är en viktig komponent i DHLs medvetna arbete för en hållbar utveckling, fortsätter Stefan Nilsson. Betydande godsmängder som DHL idag transporterar med lastbil från Norden och vidare ut till kontinenten, kommer från och med nu att skickas med blocktåget. Konsolidering av gods från främst Sverige, Finland, Norge och i viss mån Danmark och Baltikum sker i Travemünde eller på annan framöver lämplig konsolideringspunkt. Genom att börja frakta gods regelbundet med blocktåg till/från Verona kommer drygt 130 000 ton gods att fraktas med tåg istället för som tidigare lastbil. Därigenom minskar koldioxidutsläppen med 70 %, vilket motsvarar 15 000 ton koldioxid per år. Information om DHLs transportarbete, totala koldioxidutsläpp och miljöarbete för 2003 finns i miljöredovisningen som finns tillgänglig på www.dhl.se. -Slut- Om DHL Med intäkter på nästan 22 miljarder Euro under 2003 är DHL, som specialiserat sig på innovativa och skräddarsydda lösningar från en och samma leverantör, världsledande inom den internationella express- och logistikbranschen. DHL erbjuder expertis inom express, flyg- och sjöfrakt, landtransporter och tredjepartslogistik, inklusive global närvaro och stor kunskap om lokala marknader. DHLs internationella nätverk sammanbinder mer än 220 länder och områden över hela världen. Över 160 000 motiverade medarbetare är beredda att ge snabb och pålitlig service utöver kunders förväntan. DHL ägs till 100 % av Deutsche Post World Net. Presskontakt: Cornilla von Plomgren DHL Express Nordic tel: 08 543 45 206 mobil : 070 632 32 80 email: cornilla.vonplomgren@dhl.com

Media

Media