Diagonal Bio AB är godkänt för notering på Nasdaq First North Growth Market

Report this content

Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att Bolaget erhållit godkännande om notering på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Första handelsdag är preliminärt tisdagen den 6 juli 2021. Bolagets aktier kommer att handlas under kortnamnet DIABIO, med ISIN-kod SE0015961826. Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB är av Bolaget utsedd till Certified Adviser. Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare, Nordic Issuing har agerat emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB har agerat legal rådgivare i samband med noteringen.

För mer information om noteringen, vänligen kontakta
Sedermera Fondkommission 
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10 
E-post: info@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se

För mer information om Diagonal Bio, vänligen kontakta
Jack Egelund Madsen, VD
Telefon: +46 (0) 73 526 27 59
E-post: jem@diagonalpharma.com 

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolaget grundades med målsättningen att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar.