Diagonal Bio AB ger en uppdatering gällande pågående utvecklingsfas

Report this content

Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) ger idag en uppdatering gällande Bolagets utveckling

Diagonal har under senaste perioden gjort framsteg inom utvecklingen av diagnostikplattformen Panviral. Diagonals forskning- och utvecklingsteam har förbättrat plattformens design. Bolaget kan även meddela fortsatt goda testresultat och i den senaste studien testades 142 covid-19 prover med en uppdaterad sensorprototyp. Resultaten visade en noggrannhet på 96,5%.  

Framöver kommer bolaget fokusera på fortsatta prestandaförbättringar och förbereda ytterligare tester på kliniska prover. Dessa tester ämnar primärt att förbereda inför kommande studier. Utöver dessa tester kommer Bolaget kartlägga de virala och bakteriella paneler som kommer att användas i Panviral.

För mer information om Diagonal Bio AB, vänligen kontakta:
Jack Egelund Madsen, VD
Telefon: +46 73 526 27 59
E-post:
jem@diagonalbio.com

Denna information är sådan information som Diagonal Bio AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2021.

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolaget grundades med målsättningen att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar.