Diagonal Bio AB offentliggör delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

Report this content
Läs original

Diagonal Bio AB (publ) (”Diagonal” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.diagonalbio.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Jack Egelund Madsen kommenterar
Vår uppdaterade prototyp har visat positiva resultat. Dessutom har vi säkerställt viktiga samarbeten för att gå vidare med kvalitetsarbetet och regulatoriska godkännanden längre fram.

 

Sammanfattning av delårsrapport

Tredje kvartalet (2021-07-01 – 2021-09-30)

 • Bolagets intäkter uppgick till 2 209 KSEK (1 434 KSEK) varav kapitaliserat utvecklingsarbete utgjorde 2 035 KSEK (1 407 KSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 304 KSEK (-79 KSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,50 SEK (-0,02 SEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 20 439 KSEK (681 KSEK).
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 24 890 SEK (1 609 SEK).

 

Första nio månaderna (2021-01-01 – 2021-09-30)

 • Bolagets intäkter uppgick till 7 537 KSEK (1 434 KSEK) varav kapitaliserat utvecklingsarbete utgjorde 7 240 KSEK (1 407 KSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 097 KSEK (-358 KSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,33 SEK (-0,10 SEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 21 222 KSEK (1 609 KSEK).

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Diagonal Bio AB noterades på Nasdaq First North Growth Market (“Nasdaq First North”). Första dag för handel var den 16 juli 2021.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Diagonal Bio AB meddelade den 14 oktober 2021 att Bolaget flyttade in i ett nytt laboratorium på Medicon Village i Lund. Det nya laboratoriet ligger i nära anslutning till Bolagets huvudkontor.


 

Under det tredje kvartalet har vi fokuserat på utveckling av Panviral och den regulatoriska processen. Det är med glädje jag kan meddela att vi har gjort framsteg avseende utvecklingen och ligger i fas enligt vår planering. Vår uppdaterade prototyp har visat positiva resultat. Dessutom har vi säkerställt viktiga samarbeten för att gå vidare med kvalitetsarbetet och regulatoriska godkännanden längre fram. Jag är mycket nöjd med Bolagets insats och engagemang under det senaste kvartalet.

 

Vårt arbete med att utveckla Panviral har fortskridit som planerat. Vi har under senaste perioden gjort framsteg inom utvecklingen av Panviral. Mer specifikt har Diagonal Bio AB:s forskning- och utvecklingsteam förbättrat Panvirals design, förberett ytterligare testning, och uppskalning av tillverkning.

 

Gällande den regulatoriska processen har Diagonal Bio AB avancerat och ligger i fas i förhållande till uppsatta målsättningar. Bolaget har valt BSI Group (British Standards Institutions) till Notified Body, som kommer bedöma Diagonal Bio AB inför marknadsgodkännande. Utöver detta kan Bolaget även meddela att kvalitetssystemet (QMS) förväntas vara fullt implementerat och i bruk under fjärde kvartalet 2021.

 

Under senaste kvartalet flyttade vi in i ett nytt laboratorium. Det nya laboratoriet ligger i Medicon Village i Lund, där även Bolagets huvudkontor ligger. Vi är nöjda med flytten då den gynnar vårt interna forsknings- och utvecklingsarbete.

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att vi befinner oss i en bra position och att Bolagets arbete under hösten gått i linje med vad som planerats och kommunicerats.  Framöver kommer vi fortsätta med kompletterande utveckling av Panviral, genomföra fler tester och säkerställa implementeringen av vårt QMS. Implementeringen av kvalitetssystemetet skulle innebära att Diagonal Bio AB uppfyller samtliga kommunicerade målsättningar för räkenskapsåret 2021.

 

Slutligen vill jag tacka samtliga investerare för förtroendet och stödet för att ni deltar i vår spännande resa. Jag ser fram emot att arbeta vidare mot framtida delmål och fortsätta utvecklingen av Panviral.

 

Jack Egelund Madsen

VD, Diagonal Bio AB

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jack Egelund Madsen, VD
Telefon: +46 73 526 27 59
E-post: jem@diagonalbio.com

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolaget grundades med målsättningen att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar.