Diagonal Bio AB säkerställer lånefinansiering om cirka 5 MSEK i syfte att uppnå värdehöjande aktiviteter

Report this content

Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att Bolaget säkerställt lånefinansiering om cirka 5 MSEK i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital för fortsatt utveckling av Bolagets verksamhet. Med hjälp av lånefinansieringen har Bolaget möjlighet att uppnå värdehöjande aktiviteter före en mer långsiktig finansiering.

Diagonal är ett svenskt diagnostikföretag, grundat under pandemin 2020, med en vision att begränsa spridningen av infektionssjukdomar över hela världen genom att skapa en lättanvänd, kostnadseffektiv, snabb och exakt diagnostikplattform, Panviral, som enkelt kan vara anpassad för upptäckt av alla typer av patogener. I huvudsak föra den gyllene standarden för diagnostik till Point-of-Care, vilket möjliggör snabba sjukdomstester utanför laboratorie- och sjukhusgränserna.

Lånefinansiering

Bolaget har tagit upp ett lån om cirka 5 MSEK för att finansiera den initiala tillverkningen av Panviral (endast för forskningsanvändning), vilket kommer att möjliggöra initiering av kommersiella aktiviteter via alternativa vägar till marknaden, till exempel Emergency Use Approval (FDA) i USA, Mellanöstern och/eller Asien och/eller andra marknader. Dessutom kommer de första partierna av Panviral att göra det möjligt för Diagonal att samarbeta med Key Opinion Leaders, etablering av betatester med olika infektionssjukdomskliniker, generering av vetenskapliga data/publikationer, vilka är nyckelelement för att säkerställa stor försäljning av ett CE-märkt diagnostiskt verktyg.

Lånet har tagits upp i syfte att finansiera ovan nämnda aktiviteter som är önskvärda att genomföra före det att Bolaget genomför en större kapitalisering. Lånet löper till och med den 31 december 2022 med en ränta om 1,75 procent per månad och är avsett kvittas i en framtida kapitalisering alternativt återbetalas kontant.

Utöver lånet har Bolaget säkrat en lånefacilitet om ytterligare 2 MSEK, vilken möjliggör för Bolaget att aktivera ytterligare 2 MSEK i lån. I det fall att Bolaget väljer att aktivera lånefaciliteten till ett faktiskt lån kommer lånet att löpa med samma månadsränta som ovanstående lån.

Kapitalbehov

Bolagets kapitalbehov för de kommande två åren uppgår till cirka 50 MSEK, som tidigare kommunicerats i det prospekt som publicerades i samband med Bolagets börsintroduktion i juli 2021. Styrelsen utvärderar kontinuerligt olika kapitalanskaffningsmöjligheter för att besluta om den bästa vägen framåt för Bolaget och dess aktieägare.

För ytterligare information om Diagonal Bio AB, vänliga kontakta
Jack Egelund Madsen, VD
Telefon: +46 73 526 27 59
E-post: jem@diagonalbio.com
Hemsida: www.diagonalbio.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Denna information är sådan information som Diagonal Bio AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2022.

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolagets vision är att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar.