Framgångsrika förvärv lyfter Dialectkoncernens resultat

Dialect AB koncernen visar ett rörelseresultat proforma för 2011 på 31 MSEK, vilket bland annat är en effekt av strategiska förvärv av lönsamma franchiseföretag och utvecklingen från produktbolag till tjänstebolag. 

-         2011 var året då vi tog ett tydligt steg från produktförsäljning till att satsa på vår breda portfölj av molntjänster. Det är en riktning vi jobbat för länge men det är först nu vi verkligen kan se resultatet av detta arbete, säger Dialects vd och koncernchef Mats Kraitsik Kalvik.

Under 2011 förvärvades sju franchiseverksamheter. I syfte att förstärka det framgångsrika affärsområdet innesälj har koncernen också under året förvärvat två externa bolag, Phonia i Sverige AB i Göteborg och Telefokus AB i Karlskrona. De nio förvärvade bolagen kommer att ansvara för utveckling och expansion på de lokala marknaderna i respektive region.

Vid utgången av 2011 består Dialect AB koncernen av 19 bolag med sammanlagt 377 anställda. Omsättningen proforma för koncernen uppgick till 582 MSEK och rörelseresultatet proforma, före avskrivningar av förvärvsgoodwill, blev 31 MSEK. Hela Dialectkedjan består av 60 kundcenter med över 700 anställda och en total omsättning på över en miljard kronor.

Koncernens årsredovisning finns från och med idag publicerad på dialect.se.


För mer information:
Mats Kraitsik Kalvik, vd och koncernchef Dialect
Telefon: 010-601 30 10, e-post: mats.kalvik@dialect.se
Victoria Jonsson, Marknads- och Informationschef Dialect
Telefon: 010-601 30 14, e-post: victoria.jonsson@dialect.se


Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop – oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster. Lösningarna innefattar bland annat mobil- och fast telefoni, dokument- och datatjänster, molntjänster, mötestjänster, installation och support. Inklusive franchisetagare omsätter kedjan över en miljard kronor per år och har över 700 anställda. Läs mer om oss på www.dialect.se.

Taggar:

Citat

- 2011 var året då vi tog ett tydligt steg från produktförsäljning till att satsa på vår breda portfölj av molntjänster. Det är en riktning vi jobbat för länge men det är först nu vi verkligen kan se resultatet av detta arbete, säger Dialects vd och koncernchef Mats Kraitsik Kalvik.
Vd och koncernchef Mats Kraitsik Kalvik