• news.cision.com/
  • Diaprost AB/
  • Diaprost licensierar antikroppen hu5A10, till Radiopharm Theranostics för utveckling av behandling och diagnostik av prostatacancer.

Diaprost licensierar antikroppen hu5A10, till Radiopharm Theranostics för utveckling av behandling och diagnostik av prostatacancer.

Report this content

Villkoren i ett exklusivt licensavtal, inklusive en förskottsbetalning och potentiella utvecklings- och regulatoriska milstolpsbetalningar under avtalets livstid, kan överstiga 125 miljoner USD.

Diaprost meddelade idag att man har kommit överens om villkor för ett exklusivt licensavtal med Radiopharm Theranostics (RAD); ett nystartat australiensiskt biotechbolag, fokuserat på att bygga en innovativ och differentierad pipeline av radiofarmaceutiska projekt för både diagnostiska och terapeutiska användningsområden. RAD har nyligen tagit in 20 miljoner AUD för att gå vidare med en portfölj av radiofarmaceutiska projekt som har potential att vara först ut på marknaden eller bäst i klassen i sina respektive sjukdomsområden. Diaprosts projekt är ett av fyra distinkta & tydligt differentierade plattformstekniker.

Diaprosts projektportfölj är inriktad på humaniserade antikroppar för diagnostiska och terapeutiska radiofarmaceutiska tillämpningar. Antikroppen hu5A10 möjliggör en icke-invasiv diagnos och behandling av prostatacancer genom att leverera radionuklider till prostatacancerceller. Antikroppen binder med hög affinitet till prostataspecifikt antigen (PSA), en väletablerad biomarkör som idag endast används vid diagnostiska blodprover. 

Avbildningsmetoderna baserade på hu5A10, som utvecklats tillsammans med Lasker Award-mottagaren Charles Sawyers, visar överlägsen specificitet vid upptäckt av förekomst av prostata­cancer­celler och en oöverträffad förmåga att upptäcka sjukdomsaktivitet. Vid användning av hu5A10 med en terapeutisk isotop visar resultaten tydligt specifik och effektiv eliminering av prostatacancerceller. Kombinationen av avbildning och radioimmunoterapi, baserad på samma antikropp, möjliggör ett kraftfullt verktyg för både diagnos och behandling av prostatacancer.

Enligt avtalet kommer RAD att ha exklusiva rättigheter att tillverka, utveckla och kommersialisera hu5A10 över hela världen. Förskottsbetalningar och tidiga betalningar på 10 miljoner USD är en del av ett finansiellt paket som under avtalets löptid kan överstiga 125 miljoner USD, om alla utvecklings- och regulatoriska mål uppfylls.

"Vi anser att licensavtalet med Radiopharm Theranostics, grundat av den erfarna australiska life science-entreprenören Paul Hopper, representerar en fokuserad väg för att maximera potentialen för både Diaprost och hu5A10-programmet", säger Johan Drott, VD för Diaprost. "RAD har etablerat en stark ledningsgrupp med erkända experter för att fokusera på utvecklingen av radiofarmaceutiska läkemedel för diagnostisk och terapeutisk användning inom områden med höga icke tillgodosedda medicinska behov."

Om Diaprost

Diaprost grundades 2005 baserat på idén att PSA-analysens transformativa framgång för upptäckt av prostatacancer kunde utnyttjas som en theranostisk (terapi och diagnostisk) plattform. Teknik- och patentansökningarna har bedrivits av forskare vid Lunds universitet med stöd från privata investerare. Diaprost samarbetar med ledande internationella experter inom molekylär medicin, bioteknik, immunologi, radiologi, strålningsfysik, laboratoriemedicin och onkologi.  Diaprost har sedan tidigare ett avtal med ett topp 10-läkemedelsbolag för sin första antikropp hu11B6, riktad mot hK2-antigenet, som är i tidig klinisk utveckling.

Plexsus Consulting Services Ltd agerade affärsrådgivare till Diaprost och legal rådgivning tillhandahölls av Covington & Burling LLP.

DISCLAIMER

Viss information som anges i detta meddelande innehåller "framåtblickande information". Dessa uttalanden är inte garantier för framtida resultat och otillbörligt beroende bör inte läggas på dem. Sådana framåtriktade uttalanden innebär nödvändigtvis kända och okända risker och osäkerhetsfaktorer, vilket kan leda till att faktiska resultat och finansiella resultat under kommande perioder väsentligen avviker från eventuella prognoser för framtida resultat eller resultat som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Det kan inte garanteras att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förutsetts i sådana uttalanden. Detta tillkännagivande görs på uppdrag av Diaprost AB och inte för någon tredje parts räkning. 

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Drott, CEO, Diaprost AB
+46 709 224 140
johan.drott@diaprost.com

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar