• news.cision.com/
  • Diaprost AB/
  • Diaprost meddelar att ett ledande läkemedelsbolag förvärvat rättigheterna till antikroppen h11B6 enligt optionsavtal

Diaprost meddelar att ett ledande läkemedelsbolag förvärvat rättigheterna till antikroppen h11B6 enligt optionsavtal

Report this content

Diaprost ingick i oktober 2017 ett exklusivt forsknings- och optionsavtal med ett av de tio största läkemedelsbolagen som strategisk partner. Nu meddelar Diaprost att den strategiska partnern har utövat sin option att förvärva rättigheterna till antikroppen h11B6.

En förskottsbetalning och forskningsfinansiering har redan mottagits och en klinisk prövning i tidig fas har initierats. Redan före utövandet av optionen har Diaprost mottagit betalningar uppgående till 13 MUSD. Ersättningen för antikroppen h11B6 kan uppgå till ytterligare 90 MUSD vilket utgörs av optionsavgiften tillsammans med eventuella framtida kommersiella milstolpebetalningar. Inga royalties kommer att erhållas.

Diaprost meddelade idag att bolagets partner har utövat sin option, enligt vilken partnern förvärvar Diaprosts samtliga tillgångar rörande antikroppen h11B6 och dess associerade målprotein. Utvecklingen av h11B6 har varit framgångsrik och antikroppen är nu i klinisk fas mot prostatacancer. Denna tumörform är den vanligaste typen av cancer hos män och det finns fortfarande stora medicinska behov som inte kan tillgodoses med de behandlingar som finns idag. Det arbete som genomförts sedan oktober 2017 har framgångsrikt demonstrerat behandlingens potential och partnern önskar nu få fullständiga rättigheter.

”Att vår strategiska partner beslutat att i förtid utöva sin option visar på potentialen både hos Diaprost och h11B6-programmet”, säger Johan Drott, vd för Diaprost. ”Vi tror att h11B6 har potential att bli en viktig ny cancerbehandling för patienter i framtiden”.

Om Diaprost
Diaprost AB är ett privatägt medicinskt forsknings- och utvecklingsbolag baserat i Lund. Bolaget grundades 2005 för att undersöka om den etablerade mätningen av PSA i blod för att diagnostisera prostatacancer kunde utvecklas ytterligare till en individanpassad teranostisk (terapi + diagnostik) plattform. Teknologin utvecklades och patenterades av forskare vid Lunds universitet med stöd av privata investerare. Diaprost samarbetar med ledande internationella experter inom molekylär medicin, bioteknologi, immunologi, radiologi, strålningsfysik, laboratoriemedicin och onkologi. Diaprosts övriga pipeline består av 5A10 som riktar sig mot ett antigen på fritt PSA och utvecklas både för diagnostiska och terapeutiska tillämpningar. Besök gärna www.diaprost.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Drott, vd, Diaprost AB
+ 46 (0)709 224 140
johan.drott@diaprost.com

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar