Diaprost sluter forsknings- och optionsavtal med ett världsledande läkemedelsföretag

Diaprost har slutit ett exklusivt forsknings- och optionsavtal, inklusive förskottsbetalning, forskningsfinansiering och utvecklings- och milstolpebetalningar för antikroppen h11B6 för målsökande terapi av prostatacancer.

Diaprost har slutit ett exklusivt avtal med ett ledande globalt läkemedelsföretag (topp 10) gällande vidareutveckling av antikroppen h11B6. Antikroppen är riktad mot human kallikreinrelaterad peptidas2 (hK2), vilket är ett enzym som produceras specifikt i prostata och prostatacancervävnad. Projektet befinner sig i nuläget i preklinisk fas för indikationen prostatacancer, den vanligaste cancerformen hos män. För närvarande är behovet stort av nya behandlingsmetoder som kan bota, eller ge långvarig effekt, mot aggressiva och spridda former av denna cancersjukdom. Avtalet ger exklusiva rättigheter att utveckla h11B6 mot prostatacancer samt en option till att förvärva samtliga rättigheter till h11B6. 

"Vi är övertygade att avtalet utgör den bästa vägen för att maximera potentialen för både Diaprost och hK2-programmet", säger Johan Drott, VD för Diaprost. "Vår världsledande partner har stor kompetens inom prostatacancerterapi, gedigen erfarenhet inom klinisk utveckling, regulatoriska krav samt erfarenhet och kapacitet och inte minst en etablerad kommersiell infrastruktur för att leverera nya och viktiga onkologiska terapier till patienter."

Om Diaprost
Diaprost grundades 2005 för att utveckla patientspecifik, antikroppsbaserad, icke-invasiv behandling och diagnostik av cancer. Forskningen har genomförts i samarbete med forskare vid Lunds universitet, Åbo universitet (Finland), Memorial Sloan Kettering Cancer Center (USA) och Johns Hopkins University (USA). Diaprosts utveckling har skett i samarbete med ledande internationella experter inom molekylär medicin, bioteknik, immunologi, radiologi, strålningsfysik, laboratoriemedicin och onkologi.
I Diaprosts projektportfölj ingår humaniserade antikroppar för både diagnostiska och terapeutiska tillämpningar som riktar sig mot prostataspecifika kallikreiner.

För mer information kontakta:
Johan Drott, VD, Diaprost AB
0709-224 140
johan.drott@diaprost.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar