Mindre korrigering i bokslutskommuniké

I samband med genomgång av redovisningen för 2010 har revisorerna uppmärksammat att omsättningen för fjärde kvartalet ska var 35,4 Mkr mot tidigare redovisade 34,4 Mkr, dvs en ökning med 1 Mkr. Nettoresultatet för kvartalet påverkas inte. Omsättningen för helåret påverkas inte heller och kvarstår med 144,8 MSEK."

Bokslutskommuniké med rättelsen infört finns på http://ir.dibs.se

För ytterligare information vänligen kontakta:
Eric Wallin, VD DIBS, 0703 29 77 74 eller eric.wallin@dibs.se

Taggar:

Dokument & länkar