Analysguiden: Potent substans på väg mot kliniska studier

Report this content

Svenska Dicots Viagra-utmanare siktar på att nästa år inleda en fas 1-studie i människa. Analysguiden inleder bevakning och ser god uppsida i aktien.

Rötterna på Madagaskar
Dicot är ett svenskt forskningsbolag i preklinisk fas som utvecklar ett läkemedel mot erektil dysfunktion samt för tidig utlösning. Bolagets forskning bygger på ett omfattande arbete av professor Jarl Wikberg vid universitetet i Uppsala. Han upptäckte under en resa i Afrika att män på Madagaskar botar impotens med en dekokt på rötterna från ett sällsynt träd. Dicot har i prekliniska djurförsök på råttor och möss visat att deras läkemedelskandidat LIB-01 leder till en ökad erektil förmåga och att denna effekt är långvarig. Med en långvarig effekt utmärker sig LIB-01 mot befintliga läkemedel på marknaden vilka är behovsanpassade och har en tydlig planeringsaspekt kopplat till sexakten. Målet är att under andra halvåret 2022 inleda en fas 1-studie i människa.

Marknad med blockbusterpotential
Den vanligaste behandlingen för erektil dysfunktion idag är PDE-5 hämmare såsom Viagra och Cialis. Viagra lanserades av Pfizer i slutet av 1990-talet och har i dag inget patentskydd vilket inneburit att lågprisgenerika introducerats på marknaden. PDE-5 hämmare dras emellertid med flera problem; dels ger de oönskade biverkningar, dels visas endast svag/obefintligt effekt på 30–40 procent av patienterna. Substansernas effekt är också kortvarig jämfört med vad LIB-01 uppvisat i prekliniska studier. Vi tror därför att det finns ett behov av att komplettera eller ersätta PDE-5 hämmare och har antagit att LIB-01 kan prissättas med en tydlig premium på marknaden. Vi uppskattar att marknaden har blockbusterpotential och uppgår till 7,5 miljarder USD 2028.

Stora möjligheter men också höga risker
Sedan börsnoteringen 2018 har Dicot-aktien utvecklats svagt. Möjligtvis speglar kursutvecklingen de förseningar som bolaget stött på i det prekliniska arbetet, vilket gjort att bolaget ännu inte kunnat inleda en fas 1-studie. Nu har Dicot en kandidat redo för kliniska studier och vi räknar med att fas 1-studien kan inledas under Q3-Q4 2022, en tydlig trigger för aktien. I vårt försäljningsscenario ser vi ett motiverat värde på 1,19 kronor (justerat för utspädning) med antagande om full teckning i den första delen av den pågående företrädesemission.

Läs hela analysen

Prenumerera