Ändrat datum för Dicot Q2 rapport

Report this content

Pressmeddelande: Uppsala den 12 augusti 2019. Dicot AB (publ), utvecklare av läkemedel för sexuell dysfunktion, meddelade idag att företaget har beslutat att ändra datumet då deras kvartalsrapport kommer att publiceras. Det kommer nu att publiceras den 22 augusti 2019 istället för det tidigare planerade datumet som var den 29 augusti 2019. Detta beror på behovet att inkludera finansiell data från det andra kvartalet i den tidigare tillkännagivna nyemissionen (länk) Investment Memorandum.

För mer information, kontakta:

Julie Silber

CFO/Chef för Investor Relations, Dicot

Tel.: +46-79-3486277

Email: julie.silber@dicot.se

Om Dicot AB (publ)

Dicots affärsidé är att utveckla produkten LibiguinTM som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera LibiguinTM på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 700 aktieägare. www.dicot.se

Denna information är sådan information som Dicot AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 12 augusti 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar