Dicot AB inleder teckningsperioden i emission inför notering

Idag inleds teckningstiden i Dicot AB:s spridningsemission om högst 2 200 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget cirka 11,3 MSEK, före emissionskostnader. Dicot

har erhållit ej säkerställda teckningsförbindelser avseende teckning av aktier för 2,2 MSEK, motsvarande cirka 20 procent av emissionsbeloppet.

Kort om Dicot

Dicots affärsidé är att utveckla produkten LibiguinTM som läke­medel för behandling av sexuella dys­funk­tioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera LibiguinTM på världs­marknaden.

Bakgrund och motiv till emissionen

Dicot har genom gjord forskning undanröjt alla essentiella tekniska problem, så att utvecklingen av LibiguinTM kan fortsätta mot ett registrerat läkemedel. För att finansiera den fortsatta utvecklingen, genomförs nu en publik spridningsemission på cirka 11,3 MSEK. Det nya kapitalet skall användas till att stärka bolagets organisation, samt till den fortsatta utvecklingen av LibiguinTM. Bolaget kommer därefter att notera Bolagets aktier på AktieTorget. 

Erbjudandet i korthet

Teckningsperiod: 2 maj – 24 maj 2018.

Teckningskurs: 5,15 SEK per aktie.

Emissionsbelopp: Cirka 11,3 MSEK.

Antal aktier i emissionen: Högst 2 200 000 aktier.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 1 000 aktier, därefter i valfritt antal aktier.

Teckningsförbindelser: Bolaget har inhämtat ej säkerställda teckningsförbindelser från befintliga och nya aktieägare uppgående till cirka 2,2 MSEK, motsvarande 20 procent av emissionen.

Värdering: Värderingen av Dicot är cirka 26,5 MSEK pre-money.

Marknadsplats: Bolaget har godkänts för notering på AktieTorget under förutsättning att AktieTorgets spridningskrav om minst 300 aktieägare uppnås samt att emissionen tecknas till minst 60 procent, motsvarande cirka 6,8 MSEK.

Planerade presentationer av bolaget

3 maj | Stockholm

Plats och tid: Aktiefrukost, Operaterassen, Karl XII:s torg i Stockholm 25, kl. 8.00-12.00
Arrangör: Aktiespararna
Anmälan: Via webbformulär på https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiefrukost-stockholm-3-maj

8 maj | Göteborg

Plats och tid: Aktiedagen, Svenska Mässan, Mässans gata 24 i Göteborg, kl. 08.00-21.00
Arrangör: Aktiespararna
Anmälan: Via webbformulär på https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-goteborg-0

22 maj | Malmö

Plats och tid: Aktiedagen, Kockums Fritid, Västra Varvsgatan 8 i Malmö, kl. 08.00-19.00
Arrangör: Aktiespararna
Anmälan: Via mail till https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-malmo-22-maj

För ytterligare information

Göran Beijer
VD, Dicot AB
Telefon: 070-663 60 09
E-post: goran.beijer@dicot.se

Om oss

Dicot är ett läkemedelsbolag inriktat på upptäckt av läkemedel och utvecklingen av nya livsstilsläkemedel för att höja patienternas livskvalitet. Bolaget utvecklar och tillverkar mediciner för behandling av erektionsproblem och för tidig utlösning. Bolagets ledande produkt, Libiguin®, för behandling av sexuella dysfunktioner är i preklinisk utvecklingsfas. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 1600 aktieägare. För mer information, se www.dicot.se.

Prenumerera

Dokument & länkar