Dicot utökar ledningsteamet

Report this content

Jessica Roxhed tillträder som ny CFO på Dicot, Julie Silbers roll som Director of Investor Relations utökas och Gabriela Urquilla blir ansvarig för externkommunikation från och med den 15 december 2019.

12 december 2019, Uppsala – Dicot AB (publ) (”Dicot” eller ”bolaget”) meddelade i dag att bolaget har utökat sitt ledningsteam med Jessica Roxhed som sin nya CFO, från och med den 15 december 2019.Jessica Roxhed kommer att vara ansvarig för att leda den finansiella verksamheten, däribland att övervaka redovisning, internrevision, budgetar samt årsredovisningar och delårsrapportering. Julie Silber fortsätter som Director of Investor Relations, och Gabriela Urquilla tar plats i Investor Relations-teamet för att vara projektledare och hjälpa till att samordna Dicots utökade kommunikationsarbete. Gabriela Urquilla kommer att ha ett nära samarbete med Julie Silber i utvecklingen och skapandet av innehåll/material till Dicots strategiska kommunikationsarbete när Dicot fortsätter att utveckla relationer med investerare, aktieägare, företag och potentiella samarbetspartners.

”Det känns bra att meddela att Dicot-teamet växer och att få hälsa Jessica välkommen till Dicot som CFO. Jessica har en lång meritlista och ett starkt finansiellt kunnande och jag är övertygad om att hennes insikter och erfarenhet kommer att vara mycket värdefulla när vi fortsätter bygga vår företagsstruktur. Med Jessica som CFO, Julie som Director of Investor Relations och Gabriela som Director of Communications har vi nu en ny kompetensnivå för att utveckla Dicots finansiella och IR-arbete så att bolagets lång- och kortsiktiga strategiska mål uppnås säger Göran Beijer, VD.

Jessica har över 15 års erfarenhet från positioner i olika organisationer däribland som Chief Financial Officer med bred erfarenhet av företagsekonomi och finansiering. Tidigare har Jessica bl.a. varit och CFO på Senzime AB samt varit controller inom ett antal organisationer bl.a. Svenska kyrkan, Spoon Publishing AB och Vattenfall Service Nordic AB. Jessica har en MSc från Uppsala universitet.

Julie har över 20 års erfarenhet av finansiell kommunikation, däribland från finansiella ledarroller från både privata och börsnoterade företag, många år som konsultbaserad finansanalytiker och över tio års erfarenhet som IRO. Efter att Julie flyttade till Sverige har hon specialiserat sig på att öka synligheten för och positionera mindre Life Science-företag på de lokala och globala finansmarknaderna. Hon har en BA i International Relations från University of Southern California, ett diplom i redovisning från Center for Non-Profit Management och en MA i Miljövetenskap, också från USC. 

Gabriela har över fyra års erfarenhet av IR både från börsnoterade företag och företag som står inför en notering, först från Wall Street och nu Stockholm, där hon har utvecklat sin expertis inom sektorerna teknik, medicin, diagnoser, Life Science, specialläkemedel samt medicinestetik. Innan Gabriela började på Dicot var hon analytiker på Ruth Group i New York City, specialiserad på Life Sciences. Gabriela har en BA i kommunikation och ekonomi från Wesleyan College.

För mer information, kontakta: 

Julie Silber, Director of Investor Relations, Dicot
Tel: +46 79 348 62 77
E-post: julie.silber@dicot.se
www.dicot.se
 

Denna information är sådan information som Dicot AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 12 december 2019.

Om Dicot AB

Dicot är ett läkemedelsbolag inriktat på upptäckt av läkemedel och utvecklingen av nya livsstilsläkemedel för att höja patienternas livskvalitet. Bolaget utvecklar och tillverkar mediciner för behandling av erektionsproblem och för tidig utlösning. Bolagets ledande produkt, Libiguin®, för behandling av sexuella dysfunktioner är i preklinisk utvecklingsfas. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 860 aktieägare. För mer information, se www.dicot.se.

Prenumerera

Dokument & länkar