Dicots valberedning föreslår Fredrik Buch och Michael Zell till nya styrelseledamöter

Report this content

Pressmeddelande: Uppsala, 7 april 2022. Valberedningen i Dicot AB föreslår att Fredrik Buch och Michael Zell väljs till nya ordinarie styrelseledamöter i styrelsen för Dicot AB vid årsstämman 24 maj.

Valberedningen bestående av Rune Löderup (ordförande) och Jarl Wikberg med styrelseordförande Eva Sjökvist Saers som sammankallande har beslutat att föreslå Fredrik Buch och Michael Zell till Dicot ABs styrelse. Med dessa ledamöter kompletteras nuvarande styrelse med ytterligare erfarenhet inom affärsutveckling, licensiering och företagssamarbeten samt med investerar- och aktieägarperspektiv. Michael Zell ingick tidigare i valberedningen, men entledigades när han föreslogs till styrelseledamot.

Fredrik Buch är disputerad läkare med examen från Göteborgs universitet. Fredriks yrkesverksamhet spänner över medicinsk forskning och klinisk verksamhet, medicinsk F&U inom läkemedelsindustrin samt fondförvaltning och riskkapital/investeringar. Fredrik har varit verksam på bl.a. Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Därefter följde ett antal år som t.ex. Medical Director på Pharmacia/Pharmacia & Upjohn samt Svenska Hoechst AB, Squibb AB/Bristol Myers Squibb AB Scandinavia. Fredrik har varit chef för SEB Läkemedelsfonder, partner på HealthCap, partner och grundare för Brilleon Capital och varit verksam som venture consultant för Karolinska Investment Fund. Fredrik Buch har lång erfarenhet från styrelsearbete och är i dag verksam i styrelserna för t.ex. Lobsor Holding AB, Intrance Medical System Inc/Intrance Holding AB, Cytovac A/S, Pila B samt Acarix AB.

Michael Zell är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm med en Executive Education från Harvard Business School. Han inledde sin yrkesverksamma karriär med några år inom marinen och vid Rederi AB Nordstjernan. Därefter har Michael haft en lång karriär i Handelsbanken i ett flertal ledande befattningar som vice VD i banken och VD i ett antal centrala dotterbolag. I den egenskapen ingick han i bankens koncernledning i drygt 20 år, med ansvar för bankens verksamhet i Greater China som sista uppdrag före sin pensionering. Därefter har Michael varit av regeringen utsedd ordförande i Svenska Skeppshypotekskassan. Under 2014-2018 var han preses i Kungl. Örlogsmannasällskapet - Sveriges marina akademi. Michael Zell är aktieinnehavare i Dicot AB sedan bolagets notering 2018 och har deltagit i samtliga emissioner.

Valberedningen föreslår omval av Eva Sjökvist Saers, Mikael von Euler, Per-Göran Gillberg och Lena Söderström. Valberedningen föreslår nyval av Fredrik Buch och Michael Zell. Till styrelseordförande föreslår valberedningen Eva Sjökvist Saers.

Ebba Florin-Robertsson och Claes Post har avböjt omval.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Sjökvist Saers, Styrelseordförande
Tel: +46 705 50 73 71
Email: Eva.Sjokvist.Saers@dicot.se

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK. Utvecklingen sker i egen regi fram till fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 3 300 aktieägare. För mer information se www.dicot.se