Studie med läkemedelskandidaten Libiguin ® har initierats

Report this content

Pressmeddelande: Uppsala, 4 mars 2020. Dicot AB (publ) meddelar idag att den första studien med läkemedelskandidaten Libiguin® har initierats. Detta genom ett forskningssamarbete med Pelvipharm, en världsledande kontraktsforskningsorganisation (CRO) baserad i Frankrike.

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten Libiguin® för att behandla sexuell dysfunktion som erektionssvikt och för tidig utlösning hos män. Erektionssvikt och för tidig utlösning är vanligt förekommande över hela världen och fyra till fem procent av alla män drabbas av erektionssvikt och det är vanligare hos äldre män. På samma sätt har åtta till nio procent av alla män problem med för tidig utlösning. Det är inte ovanligt att en man lider av både erektionssvikt och tidig utlösning.

Libiguin® har sitt ursprung i den forskning som bedrivits vid Uppsala Universitet av professor Jarl Wikberg för att behandla sexuell funktionsnedsättning. Djurförsök och den traditionella folkmedicinska användningen från Madagaskar visar på potentialen hos Libiguin® som behandling av erektionsproblem och för tidig utlösning hos män.

Ett prekliniskt utvecklingsprogram inklusive säkerhetsutvärdering av Libiguin® pågår och leveranser av råvara från naturen samt stabila tillverkningsprocesser är verifierade. Dicot har tidigare meddelat att bolaget har ingått ett forskningssamarbete med Pelvipharm, en världsledande kontraktsforskningsorganisation (CRO) baserad i Frankrike. Syftet med forskningssamarbetet är att identifiera verkningsmekanismen hos Libiguin®, vilket är ett avgörande steg gällande det framtida användningsområdet.

Pelvipharm är specialiserade på djurmodeller relevanta för sexuella dysfunktioner. De läkemedelsbolag som utvecklat de idag på marknaden ledande läkemedlen för att behandla sexuella dysfunktioner har samtliga använt Pelvipharm i det prekliniska utvecklingsprogrammet.

Vi har nu glädjen att meddela att den första studien med vår läkemedelskandidat Libiguin® har initierats där vi kommer att studera effekten på erektion i Pelvipharms djurmodell. Detta är ett av flera viktiga steg i syfte att klargöra substansens effekt och framtida användningsområde.

Dicot ser med tillförsikt fram emot de resultat som dessa studier kommer att ge. Resultaten förväntas under sommaren 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer, CEO

Tel: +46 70-663 60 09

Email: goran.beijer@dicot.se

Om Dicot AB

Dicots affärsidé är att utveckla vår läkemedelskandidat Libiguin®, som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera LibiguinTM på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 860 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar