Teckningsperioden för Dicots företrädesemission inleds och Bolaget bjuder in till investerarträffar

Report this content

Idag den 3 september 2019 inleds teckningsperioden för företrädesemission i Dicot AB (publ) (”Dicot” eller ”Bolaget”) som löper fram till den 17 september 2019. Bolaget bjuder härmed in aktieägare och intressenter till investerarträffar på Mangolds kontor i Stockholm och Malmö.

Idag inleds teckningsperioden i Dicots företrädesemission. Bolaget planerar att använda emissionslikviden till fortsatta prekliniska tester och förberedelser för Fas-1 studie. Mer information om företrädesemissionen återfinns på Bolagets hemsida, www.dicot.se och på Mangolds hemsida, www.mangold.se. Det är möjligt att teckna aktier på Mangolds hemsida med BankID.

Vänligen se nedan för vidare information om respektive investerarmöte samt information om hur anmälan sker:

Mangold, Stockholm

Datum: 11 september 2019
Tid: 11:30
Plats: Engelbrektsplan 2, Stockholm
Anmälan sker till: dicot@mangold.se

Mangold, Malmö

Datum: 12 September 12 2019
Tid: 11:45
Plats: Elite Hotel Esplanade, Malmö
Anmälan sker till: anmalan@mangold.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Julie Silber, CFO och Director of Investor Relations, Dicot
Tel: +46 79 348 62 77
E-post: julie.silber@dicot.se
www.dicot.se

Om Dicot AB

Dicots affärsidé är att utveckla produkten Libiguin® som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin® på världsmarknaden. Dicots aktie handlas på Spotlight Stock Market och har ca 700 aktieägare. För mer information, se www.dicot.se.

Prenumerera

Dokument & länkar