Dicot har kontrakterat Thermo Fisher Scientific för tillverkning av LIB-01

Report this content

Pressmeddelande: Uppsala, 19 januari 2023. Läkemedelsbolaget Dicot har anlitat Thermo Fisher Scientific, världsledande inom tjänster till läkemedelsindustrin, för att utföra GMP-tillverkning av läkemedelskandidaten LIB-01 för kommande kliniska studier.

Dicot utvecklar ett nytt potensläkemedel med målet att behandla erektionssvikt och tidig utlösning bättre än befintliga preparat. Bolaget har sedan tidigare meddelat att man avser starta kliniska studier med sin läkemedelskandidat LIB-01 under mitten av 2023.

För GMP-tillverkning (Good Manufacturing Practise) av studieläkemedlet som ska användas i de kliniska fas 1-studierna har Dicot kontrakterat Thermo Fisher Scientific. Bolaget tillhandahåller branschledande tjänster för läkemedelsutveckling och tillverkning.

"Vi är väldigt glada över att samarbeta med en så erfaren och högt ansedd läkemedelstillverkare som Thermo Fisher för detta viktiga steg i vår leveranskedja inför kommande kliniska prövningar", säger Elin Trampe, VD för Dicot.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, VD
Tel: +46 739 80 14 08
E-post: elin.trampe@dicot.se                                  

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 75 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 3 300 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.