Dicot inleder sina första studier på sjuka djur

Report this content

Pressmeddelande: Uppsala, 24 mars 2021. I dagarna inledde potensläkemedelsutvecklaren Dicot för första gången studier på djur med erektionssvikt. Tidigare har bolagets läkemedelskandidat endast testats på friska djur. Studierna är ett viktigt led i att nå godkännande för kliniska studier på människa.

Dicot har det senaste året genomfört djurstudier i samarbete med det franska kontraktslaboratoriet Pelvipharm där man testat läkemedelskandidaten LIB-01s påverkan på den erektila funktionen hos friska råttor. Som tidigare rapporterats har bolaget kunnat påvisa att behandling med LIB-01 givit god effekt i dessa djur, vilket har konfirmerats i flera försök.

Innan start av kliniska fas 1-studier är det viktigt att i de prekliniska djurförsöken så långt det går efterlikna situationen för en människa där substansen i slutändan ska verka. Att gå över från friska djur till att studera LIB-01s effekt och biverkningar i ett djur med störning i den erektila förmågan är ett etablerat sätt att göra det på.  Därför har Pelvipharm och Dicot nu beslutat att gå vidare till nästa nivå i den farmakologiska utvärderingen och genomföra studier i råttor med påvisad erektionssvikt.

Det finns ett klarlagt samband mellan erektionssvikt och skadade metabola system, vilket leder till hjärt- och kärlsjukdomar samt till diabetes.  I den valda djurmodellen används därför råttor som har diabetes typ 2 med säkerställd nedsatt erektil funktion.

”Vi har genom åren gjort ett flertal studier på friska djur, både i den tidiga forskningen och i det nuvarande prekliniska utvecklingsarbetet. Det är spännande att nu kliva in i nästa fas. Vi ser fram emot att öka vår kunskap om LIB-01 genom de här studierna för att ta oss närmare målet att hjälpa alla de män som lider av sexuella dysfunktioner”, säger Dicots vd, Göran Beijer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer, verkställande direktör

Telefon: +46 (0) 706 63 60 09

E-post: goran.beijer@dicot.se

Om Dicot

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 (tidigare Libiguin) vilket ska bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de som finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK.

Utvecklingen sker i egen regi fram till och med fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 1600 aktieägare. För mer information se www.dicot.se

Prenumerera

Dokument & länkar