Digital Illusions fortsätter att utvecklas positivt

Report this content

Digital Illusions fortsätter att utvecklas positivt * Resultatet före goodwillavskrivningar för första halvåret 2002 uppgick till 7,9 Mkr * Omsättningen uppgick till 58 Mkr. En ökning med 37% jämfört med samma period föregående år. * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,2 Mkr Företagets organiska tillväxt sker enligt plan. Den svenska verksamheten har gått något bättre än plan, medan den i Kanada fortfarande belastas med kostnader för den omstrukturering som gjordes under första kvartalet. Ett flertal nya medarbetare har sedan årsskiftet rekryterats till kontoren i både Stockholm och Göteborg. Den kommande halvåret har goda förutsättningar att bli en stark period för bolaget, med lansering av stora titlar som Battlefield 1942, RalliSport Challenge PC och Shrek för Nintendo GameCube planerade. Officiella försäljningssiffror från Microsoft visar att RalliSport Challenge sålt ca 385 000 enheter fram till rapportperiodens utgång, varav en stor andel på den nordamerikanska marknaden. Förutsättningarna för att Digital Illusions erhåller royalty redan innevarande år är goda. Bilspelet EA Sports V8 Challenge, som släpptes på den australiensiska marknaden under mars månad, har sålt bra. Spelet hade till och med den 30 juni genererat ca 0,8 Mkr i royaltyintäkter. Digital Illusions största enskilda avtal hittills tecknades i april med förläggaren Electronic Arts. Avtalet som värderas till mer än 30 Mkr avser produktion av PC och Xbox-versioner av en speltitel baserad på en känd licens. Med samma kund tecknades även ett tilläggsavtal för speltiteln Battlefield 1942. Företaget fördjupade under perioden samarbetet med Microsoft genom ett avtal gällande utveckling av PC-version av bilspelet RalliSport Challenge. Ytterligare meddelades att arbetet med utveckling av uppföljare för Xbox till RalliSport Challenge inletts samt att företagets pågående produktion, Midtown Madness 3, kommer att vara en av hörnstenarna i Microsofts stora satsning på online-spelande för Xbox senare under året. Ett nytt avtal slöts även med amerikanska TDK Mediactive, Inc. gällande en icke namngiven titel i två versioner. Företagets kommande spel Battlefield 1942, som världslanseras i september, mottog flera åtråvärda utmärkelser vid E3, den internationellt största branschmässan, för interaktiv underhållning. Bland utmärkelserna kan nämnas "Best in Show" i kategorin Action av ansedda underhållningssiten Gamespy.com och "Best of E3 2002" av GameRevolution.com. Under verksamhetsåret har den svenska kronan stärkts gentemot dollarn, vilket resulterat i sämre resultatmarginaler än budgeterat. Marknaden för interaktiv underhållning fortsätter att öka och den senaste rapporten från analysföretaget NPD Techworld visar en 5- procentig ökning, till 3 miljarder dollar, av försäljning av spelmjukvara i USA, under årets sex första månader. Även i Storbritannien ökade marknaden under samma tidsperiod, 13 procent jämfört med föregående år. Noterbart är att försäljningen av PC-spel ökade, något som förklaras med både starka lanseringar men även s.k. expansionspack till befintliga spel. Försäljningen av spelkonsoler ökar också fortfarande. Störst är Sony PlayStation 2 följt av Nintendo GameCube och Microsoft Xbox. Trots att försäljningen av Xbox ökat med 123 procent efter den genomförda prissänkningen tidigare i vår, tror analytikerna Informa Media Group att PlayStation 2 kommer att behålla tätpositionen året ut med 48 miljoner sålda maskiner. Väsentliga händelser under perioden: · Digital Illusions tecknade tilläggsavtal med amerikanska spelförläggaren Electronic Arts avseende ytterligare utveckling av Battlefield 1942. · Företaget tecknade nytt avtal med TDK Mediactive, Inc. omfattande utveckling av titel i två olika spelversioner. Arbetet sker på Digital Illusions kanadensiska kontor. · Vid branschmässan E3 i maj meddelade Microsoft att Digital Illusions arbetar med uppföljaren till toppliste-titeln RalliSport Challenge. Vid samma tillfälle informerades också om att Digital Illusions pågående projekt Midtown Madness 3 kommer att vara en av hörnstenarna vid lanseringen av Microsofts kommande onlinesatsning för Xbox Live. · Avtal slöts med Microsoft för framtagande av PC-version av det redan utvecklade Xbox-spelet RalliSport Challenge med leverans slutet av 2002. · Plattformsspelet Pryzm för Sony PlayStation 2 lanserades på den nordamerikanska marknaden. · Digital Illusions största enskilda avtal hittills slöts med amerikanska Electronic Arts. Avtalet uppges vara värt mer än 30 Mkr och gäller en icke namngiven titel som baseras på en känd licens med beräknat lanseringsdatum i slutet av 2003. Digital Illusions skall förutom produktionen även vara delaktiga i processen att arbeta fram grundkonceptet. · På E3 utses Digital Illusions spel Battlefield 1942 till "Best in Show" av amerikanska underhållningssiten GameSpy.com. Även andra branschmedia uppmärksammar spelet med påföljande positiva omdömen. Väsentliga händelser efter perioden · Microsoft beslutar senarelägga lanseringen av Midtown Madness 3. Tidsförskjutningen påverkar inte Digital Illusions negativt. Ladda ned fullständig rapport från www.dice.se För ytterligare information kontakta: Patrick Söderlund, vd Digital Illusions Telefon: 08- 545 18 481 E-post: patrick.soderlund@dice.se Om Digital Illusions Digital Illusions är ett spelutvecklingsbolag som utvecklar interaktiv underhållning för de marknadsledande spelplattformarna. Bolaget arbetar på den globala spelmarknaden där huvudmarknaderna utgörs av USA och Europa men även Japan. Bolaget grundades 1992 och har mer än 150 anställda med kontor i Göteborg, Stockholm och utanför Toronto, Kanada. Bland utvecklade titlar kan nämnas Shrek för Microsoft Xbox, RalliSport Challenge för Xbox, Motorhead för PC och PlayStation, Rally Masters för PC och Playstation. Företaget arbetar för närvarande bland annat med utveckling av actionspelet Battlefield 1942 och bilspelet Midtown Madness 3. Digital Illusions är noterad på Nya Marknaden, i Stockholms Fondbörs SAX- system. Ytterligare information om företaget finns tillgänglig på www.dice.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00830/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00830/wkr0002.pdf

Dokument & länkar