Digital Vision varslar

Report this content

Digital Vision varslar Stockholm, 2002-08-27 - Digital Vision varslar 10 personer om uppsägning. Varslen sker inom ramen för det åtgärdsprogram, om cirka 7 MSEK på helårsbasis, som bolagets styrelse beslutade om under föregående vecka. Förhandlingar kring uppsägningar kommer att påbörjas snarast. Digital Vision AB (publ) Harry Vesanen Verkställande Direktör Digital Vision har som affärsidé att erbjuda världsledande produkter till professionella kunder inom film/video, multimedia och distribution av digital-TV inom tre affärsområden: *Media Mastering, digital slutbearbetning av bland annat spelfilm, reklam- och TV-produktioner samt anpassning till DVD *Media Networking, anpassning av bild och ljud till digitala sändningsnät *Digital Cinema, digitalisering av traditionell film för visning på bio Företaget grundades 1988. Digital Vision-koncernen består av ett svenskt moderbolag samt ett försäljningsbolag i USA. Verksamheten utgörs av utveckling, försäljning och support av system. Tillverkningen sker dels genom kontraktstillverkare, dels i egen regi. Digital Vision är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information vänligen kontakta: Harry Vesanen, Digital Vision AB (publ) telefon: 08-546 182 00, fax: 546 182 09 e-mail: harry.vesanen@digitalvision.se, hemsida: www.digitalvision.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020827BIT00590/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020827BIT00590/wkr0002.pdf

Dokument & länkar