Så skapar du och din organisation en digital arbetsplats i världsklass

En medarbetare som upplever arbetsmiljöproblem har i genomsnitt ett produktionsbortfall på 38%. Hur kan vi skapa rätt förutsättningar för våra medarbetare i deras dagliga arbete?

Att jobba för att den digitala arbetsplatsen ska uppnå full potential är inte enkelt. Det är en spännande men utmanande resa. På Digital Workplace Summit- Nordens största event om den digitala arbetsplatsen den 22-23 november i Stockholm, samlas talare, experter, deltagare och partners för att utbyta erfarenheter och kunskap på området. Begreppet Den Digitala Arbetsplatsen eller Digital Workplace har kommit att bli en starkt växande trend som en följd av ny teknik och förändringar i arbetskulturen. Vad är en digital arbetsplats och vad är intranätets roll i detta?

Den digitala arbetsplatsen är ett perspektiv som möjliggör ett nytt sätt att arbeta. Det är ett mindset och en strategi som utgår från daglig produktivitet och strävar efter att driva beteenden som bidrar till ökad innovation, produktivitet, effektivitet och gynnsam kultur. Den digitala arbetsplatsen handlar om att tillämpa ett användarperspektiv framför ett redaktörsperspektiv. Ett perspektiv som ökar relevans, delaktighet och daglig produktivitet för användarna. Det handlar betydligt mer om kulturell förändring och förståelse för verksamhet än vad det handlar om teknik.

Områden som kommer diskuteras under dagen är digital arbetsplatsstrategi, samverkan, utmaningar och konkreta lösningar, Utformning av arbetsplatsen ur ett digitalt perspektiv, digitalt ledarskap, mätning, säkerhet, information och dokumenthantering, GDPR, informationsspridning i det nya intranätet, så skapar du engagemang, mätning och effekt, UX, gamification och intranät.

Dessutom kommer erfarenheter, tips och statistik att diksuteras från vårens utmärkelse Nordens Bästa Digitala Arbetsplats där Telia Company, Bonnier Broadcasting och ICA tilldelades varsin utmärkelse.

Taggar:

Om oss

Ett unikt kunskapsforum där Nordens ledande bolag samlas på ett och samma ställe och diskuterar, berättar och delar med sig av sin kunskap kring den digitala arbetsplatsen. Arbetsplatsen är inte en fysisk plats, det är något vi gör. Den digitala arbetsplatsens evolution går hand i hand med transformationen av den fysiska arbetsplatsen. I det nya arbetslivet spenderar vi allt mindre tid vid våra skrivbord vilket ställer krav på en digital arbetsplats/intranät som främjar produktivitet och skapar affärsnytta oavsett tid och rum.

Media

Media

Snabbfakta

Digital Workplace Summit är nordens största event om den digitala arbetsplatsen och kommer att gå av stapeln den 22-23 november i Stockholm
Twittra det här

Citat

Jag är oerhört imponerad över den höga energinivån från publiken och talarnas engagemang. Jag är övertygad om att känslan som deltagarna bär med sig från konferensen kommer ligga till grund för en våg av förbättringar på digitala arbetsplatser runt om i Skandinavien som kommer att leda till ökad produktivitet, innovationskraft och affärsnytta.
Gustav Molnar, VD Diwo Group