Tips kring hur du och din organisation skapar en digital arbetsplats i världsklass

  • Enbart 16% av alla anställda är engagerade i sina jobb
  • En anställd som klagar på arbetsmiljön är i genomsnitt 38% mindre produktiv
  • 36% av anställda lider av digital stress
  • 20% av all arbetstid går åt till att söka och hitta information

Dags att skapa rätt förutsättningar på abetsplatsen för att skapa välmående och produktiva medarbetare?

Framtidens arbete! Om 10 år, alltså 2028, diskuteras det att smarta maskiner, konsumentteknologi, robotics och artificiell intelligens kommer vara närvarande på majoriteten av våra arbetsplatser. Hur ser er digitala arbetsplats ut och hur hänger ni med i utvecklingen kopplat till arbetsplatsen? Hur planerar du ens för något liknande, än mindre att vara redo för det?

Här kommer arbetet kring den digitala arbetsplatsen att spela stor roll. Hur förankrar du kommande förändringar, hur skapar du dynamiska lösningar och arbetssätt som hjälper din organisation att förbli konkurrenskraftig och effektiv?

Områden som kommer diskuteras på Digital Workplace Summit är:
Digital Arbetsplatsstrategi, Samverkan, Utmaningar och Konkreta lösningar, Utformning av arbetsplatsen ur ett digitalt perspektiv, Digitalt Ledarskap, Mätning, Säkerhet, Information och Dokumenthantering, GDPR, Informationsspridning i det nya intranätet, Engagemang, Mätning och Effekt, UX, Robotics, AI, Gamification, Intranät, Utmärkelsen Digital Workplace Awards.

Talare: Google, Ericsson, Handelsbanken, Telness, Södra, Svenska Spel, Skellefteå Kommun, Microsoft. 

Dessutom kommer vinnaren av utmärkelsen Digital Workplace Awards att utses den 16 maj.

 

Taggar:

Om oss

Ett unikt kunskapsforum där Nordens ledande bolag samlas på ett och samma ställe och diskuterar, berättar och delar med sig av sin kunskap kring den digitala arbetsplatsen. Arbetsplatsen är inte en fysisk plats, det är något vi gör. Den digitala arbetsplatsens evolution går hand i hand med transformationen av den fysiska arbetsplatsen. I det nya arbetslivet spenderar vi allt mindre tid vid våra skrivbord vilket ställer krav på en digital arbetsplats/intranät som främjar produktivitet och skapar affärsnytta oavsett tid och rum.