Digitalidag 2021: Nu börjar nedräkningen

Report this content

Idag lanseras de 1270 aktiviteter som arrangeras under Digitalidag, den 15 oktober, på över 200 orter från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Målsättningen är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

Ambitionerna för årets Digitalidag, den tredje i ordningen, har ökat ytterligare. Fler aktörer deltar och på fler orter runt om i Sverige. Under den 15 oktober kommer digitala nybörjare dessutom att kunna ringa det för dagen nyinrättade Ring Digitalidag-numret, 010-550 25 00. Digitalidag inkluderar både organisationer och företag med rikstäckande verksamheter, som arrangerar aktiviteter på flera av sina kontor eller butiker, men även mindre lokala evenemang. Gemensamt för alla som är engagerade i Digitalidag är viljan att få med hela samhället i den digitala omställningen.

I fokus för årets Digitalidag står samverkan mellan samhällets olika aktörer - offentlig och privat sektor, akademin och civilsamhället för att skapa ett digitalt inkluderande samhälle. På många orter samverkar aktörer genom att arrangera gemensamma aktiviteter för att praktiskt hjälpa människor att komma igång med digitala verktyg och tjänster.

Om du vill ha mer information om Digitalidag, vänligen besök www.digitalidag.org eller kontakta vår kommunikationspartner Kekst CNC genom mailadressen digitalidag@kekstcnc.com.

Om Digitalidag

Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Målet är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen. Digitalidag grundades efter inspiration från den schweiziska temadagen Digitalday. Den första upplagan av Digitalidag ägde rum den 22 november 2019 och den 2 oktober 2020 arrangerades den andra temadagen.

Prenumerera