• news.cision.com/
  • Digitalidag/
  • Efter ett framgångsrikt Digitalidag 2021 utökas styrelsen med Ärkebiskop Antje Jackelén och PTS generaldirektör Dan Sjöblom

Efter ett framgångsrikt Digitalidag 2021 utökas styrelsen med Ärkebiskop Antje Jackelén och PTS generaldirektör Dan Sjöblom

Report this content

Den 15 oktober gick årets Digitalidag av stapeln – en temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Under dagen anordnades 1315 välbesökta aktiviteter på 200 orter runt om i Sverige och digitala nybörjare kunde höra av sig till Ring Digitalidag. Nu börjar arbetet inför Digitalidag 2022, som arrangeras den 14 oktober. Med på resan är de nya medlemmarna i Digitalidags styrelse: ärkebiskop Antje Jackelén och PTS generaldirektör Dan Sjöblom.

Den 15 oktober genomfördes årets upplaga av Digitalidag, den tredje i ordningen. Efter det stora engagemanget 2020 var ambitionerna ytterligare höjda och under årets Digitalidag anordnade 250 aktörer 1315 aktiviteter på 200 orter runt om i Sverige, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Aktörer som Apoteket, Statens servicecenter och Systembolaget satsade stort och aktiverade alla sina lokala förgreningar.

Evenemangen var en blandning av digitala och fysiska evenemang som på olika sätt uppmärksammade digitaliseringens möjligheter och utmaningar. På lokala mötesplatser såsom apotek, affärer och bibliotek fokuserade de deltagande aktörerna på att tillhandahålla praktisk hjälp med digitala verktyg och tjänster. Utöver aktiviteterna fanns det under dagen möjlighet att ringa till Digitalidag för att få tekniskt stöd och svar på frågor av digitala coacher. Initiativet Ring Digitalidag genomfördes tillsammans med Post- och telestyrelsen, PTS.

– Årets Digitalidag blev en succé på grund av aktörernas stora engagemang. Det var oerhört kul att se aktiviteterna, många genomförda i nya och unika samverkansformer. Ett stort tack till alla eldsjälar som har varit med och bidragit – det är ni som gör Digitalidag, säger ordföranden Oscar Stege Unger.

Jämtländska Hoting var precis som förra året i särskilt fokus under Digitalidag. Susanne Ackum, ordförande Forum för Omställning, var en av dem som medverkade live från föreningshuset, i ett samtal om landsbygdens digitalisering och betydelsen av digitala baskunskaper. Denna sändning går nu går att ta del av på Svt Forum.

– Diskussionerna i Hoting visar både på möjligheterna och utmaningarna med digitaliseringen. Det är oerhört viktigt att alla människor, i hela Sverige, ges goda möjligheter att vilja och kunna vara med på resan till det digitala samhället. Nu fortsätter vi att jobba vidare med dessa frågor inför nästa års upplaga, säger Susanne Ackum, ordförande för Forum för Omställning.

Nu är siktet inställt på Digitalidag 2022, som kommer att arrangeras den 14 oktober nästa år. Med på resan är de nya medlemmarna i Digitalidags styrelse: ärkebiskop Antje Jackelén och PTS generaldirektör Dan Sjöblom. De delar båda Digitalidags mål om att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

Sedan tidigare består Digitalidags styrelse av: Anna Eriksson, GD, DIGG, Johan Weigelt, vVD, IVA, Susanna Gideonsson, ordförande LO, Staffan Isling, VD SKR, Åsa Lindh, GD Statens servicecenter, Oscar Stege Unger, VD Canucci och senior rådgivare Wallenberg Foundations samt Susanne Ackum, ordförande Forum för Omställning.

Om Digitalidag

Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Målet är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen. Digitalidag grundades efter inspiration från den schweiziska temadagen Digitalday. Den första upplagan av Digitalidag ägde rum den 22 november 2019 och den 2 oktober 2020 arrangerades den andra temadagen. Den 15 oktober 2021 gick den tredje upplagan av stapeln. Under alla tre år har engagemanget från alla aktörer varit fantastiskt.

Initiativtagare är Forum för Omställning, (FfO), Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Landsorganisationen i Sverige, (LO), Myndigheten för digital förvaltning, (DIGG), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Statens servicecenter.

Prenumerera