Fler än tusen aktiviteter under årets Digitalidag

Report this content

Årets upplaga av Digitalidag, den tredje i ordningen, innehåller 1315 aktiviteter arrangerade av 250 aktörer inom offentlig förvaltning, näringsliv, akademi och civilsamhälle. Målsättningen är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

Från Kiruna i norr till Trelleborg i söder – idag fokuserar hela Sverige på digitalisering. Förutom de 210 orterna där aktiviteter sker, på många platser med praktisk handledning för människor att komma igång med digitala verktyg, har Ring Digitalidag-numret, 010-550 25 00, upprättats för att digitala nybörjare också ska kunna få stöd.

Gemensamt för alla som är engagerade i Digitalidag är viljan att få med hela samhället i den digitala utvecklingen. I fokus för årets Digitalidag står samverkan mellan samhällets olika aktörer och på många orter arrangeras gemensamma aktiviteter.

– Det är oerhört glädjande att se mångfalden av initiativ som tagits över landet, med samverkan som klar och tydlig röd tråd. Digitalidag är i sig självt resultatet av samverkan mellan ett antal statliga, regionala och privata aktörer som alla strävar efter ett mer inkluderande digitaliserat samhälle, säger Oscar Stege Unger, ordförande för Digitalidag.

En av grundarna till Digitalidag är Forum för Omställning, (FfO). Ordförande Susanne Ackum kommer under dagen att vara på plats i jämtländska Hoting.

– Digitaliseringen innebär en omdaning av hela samhället, liksom av den enskildes möjlighet till utveckling och delaktighet. Digitalidag vill vara ett forum för alla som vill förbättra sin digitala förståelse och kompetens. I Hoting, en ort med 700 invånare, för vi idag samtal just kring detta, samt även vad Hotingborna har för förhoppningar för framtidens inkluderande, digitala samhället, säger Susanne Ackum.

Om du vill ha mer information om Digitalidag, vänligen besök www.digitalidag.org eller kontakta vår kommunikationspartner Kekst CNC genom mailadressen digitalidag@kekstcnc.com alternativt 070-447 43 62.  

Om Digitalidag
Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Målet är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen. Digitalidag grundades efter inspiration från den schweiziska temadagen Digitalday. Den första upplagan av Digitalidag ägde rum den 22 november 2019 och den 2 oktober 2020 arrangerades den andra temadagen.

Initiativtagare till Digitalidag är Forum för Omställning, (FfO), Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Landsorganisationen i Sverige, (LO), Myndigheten för digital förvaltning, (DIGG), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Statens servicecenter.

Prenumerera