Dignitas alkolås AL-100 effektivt hinder mot ”fordonskapningar”

Report this content

Ett alkolås från Dignita utgör redan idag ett effektivt skydd att en obehörig person kan starta ett tungt fordon som en lastbil.

Ett alkolås kräver att föraren av fordonet ger ett godkänt prov som tas av alkolåset. Endast efter ett godkänt prov så kan sedan fordonet startas. Om alkolåset utsätts för åverkan eller tas ut ur fordonet så omöjliggör även detta att fordonet kan startas. Ett alkolås som innehåller manipulerings skydd kan inte enkelt användas av en outbildad person. Föraren kan även enkelt ta med sig alkolåsets hand enhet vilket omöjliggör att fordonet startas. Att en outbildad och ej behörig person skulle kunna starta ett fordon exempelvis en lastbil är inte troligt och ett alkolås ger därför ett bra skydd att detta inte kan ske. 

Dignita arbetar redan på frågan om vi kan addera ytterligare en säkerhetsnivå där föraren även måste identifiera sig i alkolåset via en enkel PIN kod, id bricka eller liknade. Detta skulle då skapa ytterligare en säkerhetsnivå som ytterligare förvårar användandet av en person som inte är behörig att starta ett fordon utrustat med alkolås exempelvis ett tungt fordon som lastbil eller buss. En sådan lösning kan eventuellt levereras utan alkolås där lösningen då enbart säkerställer att behörig person är den som framför fordonet. 

Anders Eriksson, VD Dignita:

”Vår vision är – tillsammans räddar vi liv – där vi vill bidra med att göra våra vägar och fordon säkrare. Ett alkolås är en mycket bra försäkring att föraren inte är påverkad vilket alltid är viktigt i synnerhet om man framför tunga fordon, publika transporter eller transporter med farligt gods. Vårt alkolås försvårar även att en obehörig kan starta fordonet där detta skydd ytterligare kan stärkas om så önskas av marknaden. Vi har under lång tid arbetet tillsammans med olika organisationer att införa lagstiftning för alkolås för alla publika transporter samt för tunga fordon och farligt gods. Vi hoppas att myndigheterna så snart möjligt beslutar om detta då all forskning visar samhällsnyttan vida överstiger de kostnader detta medför”

För mer information:

Anders Eriksson, VD Dignita Systems AB (publ)

Telefon: +46(0)70 314 55 90
E-post: anders.eriksson@dignita.se  

Hemsida: www.dignita.se

Dignita Systems AB (publ) är ett svenskt teknik- och kunskapsföretag som utvecklar trafik och arbetsplats säkerhetsfrämjande produkter och tjänster som exempelvis alkolås och alkoholmätare

Vår vision är ”vi räddar liv”, genom användning av våra produkter kan vi kraftigt sänka antalet dödsfall samt skadade i trafik och arbetsliv.

Bolagets produkter innebär en kvalitetssäkring som gör att ett företag eller en privatperson vet om de kan framföra ett fordon, utföra en aktivitet eller ett arbetsmoment på ett säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning för användning av alkohol i trafik samt arbetsliv.

Bolaget är listat på aktietorget (DIGS)

Dokument & länkar