Marknadsmeddelande 119/17 – Dignita Systems AB flyttas till Observationslistan

Se dagens pressmeddelande från Aktietorget.

Information om aktien:

Kortnamn: DIGS
ISIN-kod: SE0008347769
Oderboks ID: 123626
Organisationsnummer: 556582-5964 

Stockholm den 10 maj 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se

Om oss

Att hjälpa organisationer och individer att synliggöra och förebygga drogrelaterade problem och att följa lagkrav genom att tillhandahålla kostnadseffektiva mät- och testverktyg med därtill tillhörande tjänster.