• news.cision.com/
  • DIK/
  • När får alla elever tillgång till ett bemannat skolbibliotek? – DIK presenterar ny rapport om skolbiblioteken

När får alla elever tillgång till ett bemannat skolbibliotek? – DIK presenterar ny rapport om skolbiblioteken

Report this content

I dag ska alla elever i Sverige enligt lag ha tillgång till ett skolbibliotek. Det har inte alla. I DIK:s nya rapport kan vi konstatera att av de totalt nära 1,6 miljoner eleverna som gick i grundskolan (inklusive förskoleklass) och gymnasiet 2019 var det bara 556 000, eller ca 35 procent, som hade tillgång till ett bibliotek på den egna skolenheten som var bemannat på minst halvtid. Om man också räknar in de 118 000 elever som hade tillgång till det som kallas för ett integrerat folk- och skolbibliotek kommer vi upp i 43 procent av alla elever. Det innebär att år 2019 saknade mer än hälften av alla elever i grund- och gymnasieskolan tillgång till ett bemannat skolbibliotek.  

Rapporten slår dessutom fast att det finns starka intressen som motarbetar förslag om krav på att det ska finnas skolbibliotek på varje skolenhet och att skolbibliotek ska vara bemannade. Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Friskolornas riksförbund är negativa till skarpare krav på skolbibliotek. Medan både enskilda kommuner, stora som små samt idéburna skolor är positiva till skarpare krav. Därvid ligger SKR närmare Friskolornas riksförbund än sina egna medlemmar, det vill säga kommunerna. 
 
– Det är både anmärkningsvärt och oacceptabelt att tillgången på bemannade skolbibliotek är beroende på var en elev bor, vilken skola hen går i och vem som driver skolan. Detta trots att vi vet att ett bemannat skolbibliotek förbättrar elevernas läsning och språkförståelse. Det här vet politikerna om – ändå händer det ingenting. Skolministern duckar och vill inte prata om frågan. Det har därför blivit allt tydligare att alla borde ställa regeringen frågan: när får alla elever tillgång till ett bemannat skolbibliotek? säger Anna Troberg, förbundsordförande för DIK.  

DIK vill: 

  • Att alla elever får lagstadgad rätt till skolbibliotek med skolbibliotekarier. 

  • Att Skolverket ges i uppdrag att inkludera skolbibliotekarier i statistiken över pedagogisk kompetens. 

Läs hela rapporten här: 
https://assets.ctfassets.net/vkygthqfrquy/6k45dQYbJH7KhYIJQzgXCV/faec87bbe0b31d746ca41bb9d46e14e6/DIK_rapport_skolbib_2022.pdf

För intervjuer eller mer information, vänligen kontakta:  
Tamim Alameddine, pressansvarig DIK 
tamim.alameddine@dik.se
08-480 040 10

Om DIK
DIK är facket för alla som arbetar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. DIK har cirka 20 000 medlemmar runt om i landet och ingår i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. DIK är partipolitiskt obundet.

Taggar:

Citat

– Det är både anmärkningsvärt och oacceptabelt att tillgången på bemannade skolbibliotek är beroende på var en elev bor, vilken skola hen går i och vem som driver skolan. Detta trots att vi vet att ett bemannat skolbibliotek förbättrar elevernas läsning och språkförståelse. Det här vet politikerna om – ändå händer det ingenting. Skolministern duckar och vill inte prata om frågan. Det har därför blivit allt tydligare att alla borde ställa regeringen frågan: när får alla elever tillgång till ett bemannat skolbibliotek?
Anna Troberg, förbundsordförande för DIK