Kallelse till Diligentias bolagsstämma

Kallelse till Diligentias bolagsstämma Aktieägare i Diligentia AB (publ), kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den 19 juni 2000 klockan 17.00 i konferenslokal Aulan, Salénhuset, Norrlandsgatan 15, Stockholm. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/22/20000522BIT00340/bit0001.pdf

Dokument & länkar