Skandia Liv kontrollerar 97,8 procent av Diligentia

Skandia Liv kontrollerar 97,8 procent av Diligentia I ett pressmeddelande daterat den 14 juni 2000 informerar Skandia om att de via sitt helägda dotterbolag Livförsäkringsaktiebolaget Skandia Fastighetsinvesteringar AB (Skandia Liv Fastighetsinvesteringar) kontrollerar 97,8 procent av samtliga aktier och röster i Diligentia. För mer information, läs pressmeddelandet från Skandia, http://www.bit.se/BIT/bol_pres.nsf/LookupSDIADocByUniqueID/286BD5EC18B9B20 CC12568FE002790FD?OpenDocument ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se