Allt fler yrkesgrupper får tillgång till kommunens intranät

Jönköping satsar på ökad tillgänglighet Allt fler yrkesgrupper får tillgång till kommunens intranät Jönköpings kommun kommer under våren att öppna upp sitt intranät Kompassen för 7 500 nya användare. Öppenheten möjliggörs av ett nytt skalbart system med en webbaserad lösning som inte kräver nedladdning av programvara eller konfigurering av användarnas datorer. Målet är att sprida information till rörliga yrkesgrupper som till exempel städpersonal, sjuksköterskor inom äldreomsorgen, IT-service, renhållningsarbetare och fastighetsskötare. Kommunfullmäktige i Jönköping har under en längre tid haft starka önskemål om att utvecklingen inom IT skall användas för att göra allt fler yrkesgrupper delaktiga i viktig information som finns på kommunens intranät. Förutom vissa nyckelgrupper är de flesta av kommunens anställda hänvisade till informationen över Internet när de vill söka information om sin egen arbetsplats. - Den lösning Dimension Data tillhandahåller ökar på ett säkert sätt effektiviteten och ger besparing genom att mycket av det material som idag trycks framöver endast behöver tillhandahållas elektroniskt, säger Jan Samuelsson, IT-chef Jönköpings kommun. Men det finns också en demokratiaspekt. Rörliga yrkesgrupper har lika stor rätt till information och dessutom finns det i förlängningen en möjlighet att öppna delar av kommunens system för medborgarna. Under våren kommer 5 000 av kommunens medarbetare med rörliga yrken att få tillgång till Kompassen. Materialet är i princip offentligt och säkerheten består i att dokumenten inte kan förändras. 1 000 medarbetare inom kommunens administration kommer längre in i systemet på en högre säkerhetsnivå och använder då engångslösenord som de får via sms. De 500 förtroendevalda i kommunen kan också på elektronisk väg ta del av handlingar när ärenden har beretts. Detta innebär en mycket stor besparing jämfört med de tjocka luntor som idag måste tryckas. - Satsningen i Jönköpings kommun visar vägen för hur allt fler grupper snabbt och effektivt kan ta del av information på ett säkert sätt tack vare den nya tekniken, säger Mats Germundsson, General Manager Dimension Data Sverige. Framtidens utmaning är att hitta ett säkert sätt även för vanliga medborgare att snabbt verifiera sin identitet och därmed öppna system som idag är helt slutna för gemene man. I slutet av februari testkördes det nya systemet med gott resultat och de första yrkesgrupperna som får tillgång till Kompassen under våren 2003 är delar av socialförvaltningen och skol- och barnomsorgsförvaltningen i Jönköping. Dimension Data är huvudleverantör och har som integratör bland annat använt programvaror från det svenska säkerhetsföretaget Lemon Planet. Nyligen valde Marks kommun i Västra Götaland en liknande lösning för att öka IT-systemens tillgänglighet för fler yrkesgrupper med bibehållen säkerhet. För mer information kontakta: Mats Germundsson, General Manager Dimension Data Sverige Tfn +46 8 587 450 11, mobil +46 70 844 50 11, mats.germundsson@eu.didata.com Göran Walles, ansvarig säkerhetslösningar Dimension Data Sverige Tfn +46 8 587 450 54, mobil: +46 70 844 50 54, goran.walles@eu.didata.com Jan Samuelsson, IT-chef Jönköpings kommun Tfn +46 36 10 54 28, mobil +46 703 45 83 28, jan.samuelsson@stk.jonkoping.se Dimension Data är en ledande global aktör inom nätverksintegration och tillhörande tjänster. Företaget har egna kontor i mer än 30 länder och cirka 9 500 anställda. Dimension Datas unika kunskap inom integration av applikationer i nätverk skapar förutsättningar att leverera optimala nätverkslösningar. Dimension Data är noterat vid Londonbörsen. Företaget etablerades i Sverige 1988 och har egna kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Mora och Kalmar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/27/20030326BIT00360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/27/20030326BIT00360/wkr0002.pdf

Om oss

Dimension Data är en ledande global aktör inom nätverksintegration och interaktiv e-handel. Företaget har egna kontor i mer än 30 länder och har cirka 11 000 anställda. Dimension Data är noterat vid Londonbörsen. Företaget etablerades i Sverige 1988.

Dokument & länkar