Dimension Data etablerar sig i Göteborg

Stark tro på tillväxt för nätverksintegration Dimension Data etablerar sig i Göteborg Det globala nätverksföretaget Dimension Data kommer under hösten 2002 att etablera ett nytt kontor i Göteborg. Dimension Data har sedan tidigare identifierat Göteborgsregionen som en av de viktigaste marknaderna i landet och valet av tidpunkt beror på en kombination av att ha hittat rätt personal och att det finns utrymme på marknaden för en ny aktör. Ambitionen är att inom ett år vara den ledande aktören i regionen. I takt med en allt större medvetenhet om nödvändigheten av säkra och tillgängliga nätverk, ökar efterfrågan på kvalificerade produkter och tjänster. I ett pressat ekonomiskt läge väljer många företag också att vänta med nyinvesteringar inom IT och istället försvara befintliga investeringar genom att optimera existerande nätverk. Denna utveckling gynnar nätverksintegratörer och märks tydligast i storstadsregionerna. - Göteborgsregionen är en av landets viktigaste marknader, säger Mats Germundsson, General Manager Dimension Data Sverige. Vi har länge velat etablerat ett kontor där, men det är först nu som alla pusselbitarna har fallit på plats. Den lyckade expansionen i Skåne förra året har gett oss erfarenheter som vi kommer att kunna använda i västra Sverige. Dimension Data är redan aktiva i Göteborg. I våras slöt bolaget ett avtal med Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal. Driftsäkerheten hos IT-nätverken är en kritisk faktor inom sjukvården och arbetet omfattar installation och underhåll av sjukhusets nätverk. Dimension Datas nya Göteborgskontor ligger strax söder om det stora mässområdet vid Liseberg. Målsättningen är att under det första året omsätta 40 miljoner kronor med vinst. Man har lyckats rekrytera personer med rätt erfarenhet och med stor kännedom om den lokala marknaden, samtidigt som behovet av en ny aktör finns. Sannolikt kommer kunder att rekryteras till lika stora delar bland privata företag som från offentlig sektor. Göteborgskontoret kommer att erbjuda samtliga tjänster som Dimension Data har i Sverige idag. Utöver detta kommer kontoret att vara fokuserat mot IP-telefoni, som det finns stor kunskap om. De möjligheter som IP- telefoni erbjuder, i form av ekonomiska vinningar och tidsbesparingar, gör det till en mycket viktig marknad att finnas på. Kunskaperna om IP- telefoni i Göteborg innebär ett viktigt komplement till den existerande kunskapen inom IP-telefoni i Sverige. För mer information kontakta: Mats Germundsson, General Manager Dimension Data Sverige Tfn: +46-8-587 450 11, mobil: +46-70-844 50 11, mats.germundsson@eu.didata.com Kristina Gunnarson, Informationsansvarig Dimension Data Sverige Tfn: +46-8-587 450 12, mobil: +46-70-844 50 12, kristina.gunnarson@eu.didata.com Magnus Bjureblad, ansvarig Göteborgskontoret Tfn: +46-31-749 39 02, mobil: +46-708-44 50 42, magnus.bjureblad@eu.didata.com Dimension Data är en ledande global aktör inom nätverksintegration och interaktiv e-handel. Företaget har egna kontor i mer än 30 länder och har cirka 9 500 anställda. Dimension Datas unika kunskap inom integration av applikationer i nätverk skapar förutsättningar att leverera optimala nätverkslösningar. Dimension Data är noterat vid Londonbörsen. Företaget etablerades i Sverige 1988 och sysselsätter drygt 50 personer vid kontoren i Stockholm, Göteborg, Malmö, Mora och Kalmar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/25/20020924BIT01030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/25/20020924BIT01030/wkr0002.pdf

Om oss

Dimension Data är en ledande global aktör inom nätverksintegration och interaktiv e-handel. Företaget har egna kontor i mer än 30 länder och har cirka 11 000 anställda. Dimension Data är noterat vid Londonbörsen. Företaget etablerades i Sverige 1988.

Dokument & länkar