Dimension Data levererar IP-telefoni till Riksgäldskontoret

Report this content

Dimension Data levererar ny nätverkslösning Riksgäldskontoret byter nätverk och satsar på IP-telefoni Riksgäldskontoret har valt Dimension Data som leverantör av myndighetens nya IT-nätverk. Installationen påbörjas hösten 2002 och uppdraget omfattar säkerhetslösningar, driftövervakning, IP-telefoni och underhållsavtal. Riksgäldskontoret följer därmed utvecklingen mot konvergens där alltfler företag och organisationer väljer att kombinera tal, video och datatrafik i ett och samma IP-nätverk. Riksgäldskontoret är en av de största finansiella aktörerna i Sverige. Förutom att förvalta statsskulden och låna pengar för att finansiera statens verksamhet är Riksgäldskontoret också statens internbank för alla myndigheter och verk. Dessutom utfärdar Riksgäldskontoret statliga lånegarantier. - Riksgäldskontoret väljer IP-telefoni för att skapa en effektivare IT- miljö med mer integrerade lösningar, säger Mats Germundsson, General Manager Dimension Data Sverige. Samtidigt ställer IP-telefoni hårda krav på datanätverket eftersom det måste fungera optimalt hela tiden. Man kan acceptera fördröjningar i vanlig datatrafik, men absolut inte för telefonin. När det gäller en central och samhällsviktigt verksamhet som den Riksgäldskontoret sysslar med blir detta extra tydligt. Tillgänglighet och säkerhet är vitalt för Riksgäldskontoret varför det ställs höga krav på såväl de tekniska lösningarna som underhåll och övervakning. För Dimension Data innebär affären att företaget levererar en komplett IT-lösning med implementation (PRIMER), serviceavtal (UPTIME) med ett stort tjänsteinnehåll inom övervakning och statistik (INSITE) och projektledning. - Vi behöver uppgradera vårt IT-nätverk för att få ökad kapacitet och säkerhet med tanke på utvecklingen inom våra affärsområden. I det sammanhanget är det lämpligt att också satsa på ny telefoni, säger Britt- Marie Palm, IT chef på Riksgäldskontoret. - Det är ett gott betyg att en etablerad kund som Riksgäldskontoret ger Dimension Data ett ännu större åtagande än tidigare, säger Mats Nordström, kundansvarig vid Dimension Data. Det ömsesidiga förtroendet har inneburit att vi tillsammans utformat designen till nätverket. Det ger Riksgäldskontoret möjlighet till ett optimalt nätverk som är skräddarsytt för att stödja till exempel IP-telefoni. Allt fler företag runt om i världen strävar efter att kombinera tal, video och datatrafik i IP nätverk. Som en följd av detta ökar kraven på nätverkshantering och driftövervakning drastiskt. Dimension Data utvecklar därför på global nivå nya kraftfulla verktyg för att övervaka och handha applikationer i kundföretagens IP infrastruktur oavsett om det rör sig om datatrafik, video eller tal. Detta ryms inom tjänsten INSITE För mer information kontakta: Mats Germundsson, General Manager Dimension Data Sverige Tfn: +46 8 587 450 11, mobil: +46 70 844 50 11, mats.germundsson@eu.didata.com Kristina Gunnarson, Informationsansvarig Dimension Data Sverige Tfn: +46 8 587 450 12, mobil: +46 70 844 50 12, kristina.gunnarson@eu.didata.com Britt-Marie Palm, IT chef Riksgäldskontoret Tfn: +46 8 613 45 00, britt-marie.palm@rgk.se Dimension Data är en ledande global aktör inom nätverksintegration och tillhörande tjänster. Företaget har egna kontor i mer än 30 länder och cirka 9 500 anställda. Dimension Datas unika kunskap inom integration av applikationer i nätverk skapar förutsättningar att leverera optimala nätverkslösningar. Dimension Data är noterat vid Londonbörsen. Företaget etablerades i Sverige 1988 och har egna kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Mora och Kalmar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00750/wkr0002.pdf

Dokument & länkar