Dimension Data levererar övervakningssystem för Landstinget Blekinges IT-infrastruktur

Sjukvården kräver säker driftmiljö Dimension Data levererar övervakningssystem för Landstinget Blekinges IT- infrastruktur I månadsskiftet maj/juni går starten för ett projekt där Landstinget Blekinges IT-enhet gett Dimension Data i uppdrag att leverera övervakningssystemet HP Open View. Landstingets IT-infrastruktur är komplex med tusentals nätverkskomponenter, system och hårdvaruplattformar. Uppdraget innebär en konsolidering av hela landstinget Blekinges IT-infrastruktur, som i princip ska kunna övervakas från en enda skärm när hela systemet är implementerat. Det är andra gången på kort tid som nätverksföretaget Dimension Data erhållit ett större uppdrag från den offentliga sjukvården i Sverige. Nyligen meddelade företaget att Sahlgrenska Sjukhuset Mölndal gett Dimension Data i uppdrag att implementera ett helt nytt nätverk för tusentals användare. Beställningen från Landstinget Blekinge bekräftar att ett säkert IT-stöd med garanterad åtkomlighet är en lika kritisk faktor inom modern sjukvård som inom näringslivet. Landstinget Blekinge har c:a 5 500 anställda och omfattar Primärvård, Sjukhus, Tandvård, Psykiatri samt serviceförvaltningar. Övervakningen av Landstinget Blekinges IT-system är ett komplext uppdrag. Det rör sig om cirka 400 nätverksnoder (switchar och routrar), 200 servrar och 5 000 användare. IT stödet gäller både den administrativa och den medicinska sidan. När det gäller att övervaka applikationer i systemen kan detta vara oerhört kritiskt som till exempel systemet för lagring av Journaler. - Vi strävar efter en enhetlig IT-miljö inom hela landstinget, säger Per Johansson, Chef IT-enheten vid Landstinget Blekinge. En sådan kvalitativ förbättring måste gå hand i hand med tillgänglighet. Vi valde därför Dimension Data som leverantör för att vi känner oss trygga med den kompetens och de resurser företaget förfogar över. Dimension Data är en global samarbetspartner till Hewlett-Packard och erfaren integratör av övervakningssystemet Open View. Tidigare har Dimension Data levererat övervakningstjänster till Karolinska Sjukhuset i Stockholm. - Vi är glada att Landstinget Blekinge valde oss för att öka tillgängligheten och säkerheten i sitt IT-stöd, säger Mats Germundsson General Manager Dimension Data Sverige. Uppdraget visar på en fortsatt positiv trend för oss med allt fler offentliga beställare med viktiga funktioner i samhället som prioriterar IT-stödets tillgänglighet allt högre. Projektet kommer att genomföras i flera etapper och avslutas successivt. Den första etappen beräknas avslutas i juni. För mer information kontakta: Mats Germundsson, General Manager Dimension Data Sverige Tel: +46 8 587 450 11, mobil: +46 70 84 450 11, mats.germundsson@eu.didata.com Kristina Gunnarsson, Informationsansvarig Dimension Data Sverige Tel: +46 8 587 450 12, mobil: +46 708 44 50 12 , kristina.gunnarsson@eu.didata.com Per Johansson, Landstinget Blekinge, Chef IT-enheten Tel: +46 708 93 14 30, per.johansson@ltblekinge.se Dimension Data är en ledande global aktör inom nätverksintegration och interaktiv e-handel. Företaget har egna kontor i mer än 30 länder och har cirka 10 000 anställda. Dimension Data är noterat vid Londonbörsen. Dimension Datas unika kunskap inom integration av applikationer i nätverk skapar förutsättningar för optimala nätverkslösningar. Företaget etablerades i Sverige 1988 och sysselsätter 50 personer vid kontoren i Stockholm, Malmö, Mora och Kalmar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/17/20020617BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/17/20020617BIT00180/wkr0002.pdf

Om oss

Dimension Data är en ledande global aktör inom nätverksintegration och interaktiv e-handel. Företaget har egna kontor i mer än 30 länder och har cirka 11 000 anställda. Dimension Data är noterat vid Londonbörsen. Företaget etablerades i Sverige 1988.

Dokument & länkar