Dimension AB Delårsrapport jan-juni 2003

Pressmeddelande 2003-08-20 Dimension AB (publ) Delårsrapport för perioden januari - juni 2003 - Minskad förlust på fortsatt svag marknad · Under första kvartalet avyttrades distributionsverksamheten i Next Nordic och ett större åtgärdsprogram genomfördes som minskade koncernens kostnader med cirka 90 Mkr på årsbasis. · Under andra kvartalet gjorde koncernen en av sina största och mest betydelsefulla affärer någonsin. Affären avser system och tjänster inom infrastruktur åt Vilnius Bankas i Litauen och affären var på cirka 5 miljoner Euro. · Dimensions styrelse avser föreslå en nyemission till vilken Dimensions större aktieägare ställt sig positiva. Finansiell sammanfattning av rapportperioden · Nettoomsättningen exklusive avyttrad verksamhet i Next Nordic uppgick till 215,8 Mkr (386,6). · Resultat efter finansnetto korrigerat för extraordinära engångskostnader uppgick till -25,7 Mkr (-68,2). · Koncernens nettokassa uppgår till 52,9 Mkr (99,8). Finansiell sammanfattning av andra kvartalet · Nettoomsättningen exklusive avyttrad verksamhet i Next Nordic uppgick till 115,3 Mkr (203,7). · Resultat efter finansnetto korrigerat för extraordinära engångskostnader uppgick till -10,6 Mkr (-34,6), vilket är en förbättring med 4,4 Mkr jämfört med kvartal 1 (-15,0). För ytterligare information vänligen kontakta Örjan Frid, Verkställande direktör, tel: 08-5058 3010, e-post: orjan.frid@dimension.se Thord Norberg, Finanschef, tel: 08-5058 3004, e-post: thord.norberg@dimension.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/20/20030820BIT00080/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/20/20030820BIT00080/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar