Dimension Delårsrapport jan-mars 2003

Dimension AB (publ) Delårsrapport för perioden januari - mars 2003 · Nettoomsättningen exklusive avyttrad verksamhet i Next Nordic uppgick till 100,5 Mkr (182,9). · Resultat efter finansnetto korrigerat för extraordinära engångskostnader uppgick till -15,0 Mkr (-33,6). · Koncernens nettokassa uppgår till 66,2 Mkr (120,8), outnyttjat kreditutrymme uppgår till 44,3 Mkr. · Åtgärdsprogram genomfört som minskar koncernens kostnader med cirka 75 Mkr på årsbasis. · Försäljning av distributionsverksamheten i Next Nordic till DNS. · Örjan Frid ny koncernchef och verkställande direktör för Dimension AB. Stockholm den 24 april 2003 Örjan Frid Verkställande direktör Dimension AB (publ) För ytterligare information vänligen kontakta Örjan Frid, Verkställande direktör, tel: 08-5058 3010, e-post: orjan.frid@dimension.se Thord Norberg, Finanschef, tel: 08-5058 3004, e-post: thord.norberg@dimension.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030423BIT01720/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030423BIT01720/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar