Dimension får stororder av bank i Litauen

Dimension får stororder av bank i Litauen Dimensions dotterbolag i Litauen, CompServis Open Systems, har med Vilnius Bankas träffat avtal om leverans av en infrastrukturlösning innehållande både tjänster och produkter samt ett ramavtal kring konsulttjänster. Ordern är på totalt cirka 5 miljoner euro och kommer att levereras under 2003. Under 2001 etablerade Dimension dotterbolag i Litauen och Lettland. Utvecklingen av verksamheten i regionen har varit mycket positiv med ett flertal strategiskt viktiga affärer. - Vår satsning i Baltikum har haft en mycket positiv utveckling. Genom våra dotterbolag kan vi möta regionens stora efterfrågan på affärskritisk IT-infrastruktur och vi har idag en stark ställning som IT- integratör inom snabbväxande marknadssegment i regionen, säger Örjan Frid VD, Dimension. Dimensions dotterbolag i Baltikum har tidigare arbetat med ett flertal större uppdrag för kunder inom energi, bank och finans och telekom. Stockholm den 21 maj 2003 Dimension AB (publ) För ytterligare information vänligen kontakta Örjan Frid, Verkställande direktör Dimension AB, tel 08-505 830 10, e- post: orjan.frid@dimension.se Om Dimension Dimension är integratör av affärskritisk IT-infrastruktur. Bolagets kärnverksamhet omfattar design, integration och support av avancerade server-, datalagrings- och säkerhetslösningar. En viktig del av kunderbjudandet utgörs av konsulttjänster kring behörighet och katalogtjänster samt integration av tillämpningar åt telekomindustrin. Dimensions erbjudande grundar sig på en marknadsledande kompetens och erfarenhet av IT-infrastruktur samt långsiktiga samarbeten med ledande systemleverantörer. Kunderna finns främst inom telekom, bank & finans, industri och stat & kommun. Koncernen har cirka 200 medarbetare och är verksam i Sverige, Danmark, Lettland och Litauen. Huvudkontoret ligger i Bromma, Stockholm. Dimensionaktien är noterad på Stockholmsbörsens O- lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT00100/wkr0002.pdf

Dokument & länkar