Dimension genomför yterliggare åtgärdsprogram

Report this content

Dimension genomför ytterligare åtgärdsprogram Den marknad som Dimension verkar på har kraftigt förändrats och präglas av låg investeringsvilja och prispress i viktiga kundsegment. Bolaget har sedan 2001 successivt ökat värdeinnehållet genom ett utökat tjänsteerbjudande samtidigt som systemförsäljningen vikt kraftigt. Anpassningen till den nya marknadssituationen har inte gått tillräckligt snabbt och resultatförbättringen under 2002 har uteblivit. Det preliminära resultatet efter finansnetto för 2002 förväntas bli ca -180 (-18) MSEK med en omsättning på 1 120 (1 173) MSEK. Nettokassan uppgick till ca 75 (104) MSEK vid årets utgång. Styrelsen har mot denna bakgrund fattat beslut om följande åtgärder: Ett åtgärdsprogram ska genomföras omfattande en neddragning av ett 80- tal tjänster som främst berör de verksamheter där efterfrågan och marginaler varit och framgent förväntas vara lägst. Samtidigt anpassas ledning och administrativa resurser till den mindre organisationen. Detta innebär att bolaget minskar till ca 230 tjänster. Kostnaderna för åtgärdsprogrammet kommer att belasta resultatet med ca 30 MSEK under 2003. Besparingen i årstakt beräknas till ca 75 MSEK. Denna kostnadsreduktion bedöms vara tillräcklig för att generera ett positivt rörelseresultat exklusive kostnaden för åtgärdsprogrammet. Mot bakgrund av ovanstående förändringar har styrelsen, i samförstånd med nuvarande VD Sven Uthorn, beslutat att han avgår som bolagets VD. Nuvarande styrelseordförande Björn Boldt-Christmas går in som VD, till dess att en ny VD tillsatts. Sven Uthorn kommer att stå till styrelsens förfogande. Ytterligare information lämnas i samband med bokslutskommunikén den 19 februari. Stockholm den 17 januari 2003 Dimension AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Björn Boldt-Christmas, styrelseordförande Dimension AB, tel 0705-887685, e-post: bbc@bure.se Om Dimension Dimension är integratör av affärskritisk IT-infrastruktur. Bolagets kärnverksamhet omfattar design, integration och driftsättning av avancerade server-, datalagrings- och säkerhetslösningar. En viktig del av kunderbjudandet är även tjänster som analys, projektledning, support, drift och underhåll. Dimensions erbjudande grundar sig på en marknadsledande kompetens och erfarenhet av IT-infrastruktur samt långsiktiga samarbeten med ledande systemleverantörer. Kunderna finns främst inom telekom, bank & finans, media, industri och stat & kommun. Koncernen har 312 medarbetare och är verksam i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Lettland och Litauen. Huvudkontoret ligger i Bromma, Stockholm. Dimensionaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Tidpunkter för ekonomisk information Bokslutskommuniké för 2002 publiceras 19 februari 2003 Delårsrapport för januari - mars 2003 publiceras 24 april ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/17/20030117BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/17/20030117BIT00060/wkr0002.pdf

Dokument & länkar