Irene Axelsson föreslås till ny ordinarie ledamot i Dimensions styrelse

Irene Axelsson föreslås till ny ordinarie ledamot i Dimensions styrelse Irene Axelsson, informationsdirektör på Bure Equity AB, föreslås till ny ordinarie ledamot i styrelsen. Irene Axelsson har varit styrelsesuppleant sedan 1998. Samtidigt meddelas att styrelsesuppleant Björn Pettersson uttryckt önskemål om att få lämna sitt uppdrag som styrelsesuppleant i samband med extra bolagsstämman den 24 november. Mot denna bakgrund föreslås stämman att entlediga Björn Pettersson. I övrigt föreslås inga andra förändringar av styrelsen. För ytterligare information vänligen kontakta: Björn Boldt-Christmas, Styrelseordförande i Dimension AB, direkt: 070- 588 76 85 , e-post: bbc@christmas.se Örjan Frid,Verkställande direktör, Dimension AB, direkt: 08-505 830 10, e-post: orjan.frid@dimension.se Om Dimension Dimension är integratör av affärskritisk IT-infrastruktur. Bolagets kärnverksamhet omfattar design, integration och support av avancerade server-, datalagrings- och säkerhetslösningar. En viktig del av erbjudandet utgörs av konsulttjänster kring behörighet och katalogtjänster samt integration av tillämpningar åt telekomindustrin. Dimensions erbjudande grundar sig på en ledande kompetens och erfarenhet av IT-infrastruktur samt långsiktiga samarbeten med ledande systemleverantörer. Koncernen har cirka 200 medarbetare och är verksam i Sverige, Danmark, Lettland och Litauen. Huvudkontoret ligger i Bromma, Stockholm. Dimensionaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/17/20031117BIT00690/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/17/20031117BIT00690/wkr0002.pdf

Dokument & länkar