IT-chefen mer orolig för IT-säkerhet än inbrott - Användarna blir ett större hot och IT-chefer ser ökade investeringar

IT-chefen mer orolig för IT-säkerhet än inbrott - Användarna blir ett större hot och IT-chefer ser ökade investeringar Åtta av tio IT-chefer på svenska storföretag menar att IT-risker som virus och spyware är ett större hot mot företagets verksamhet än klassiska hot som inbrott och stöld, trots att 1 400 svenska arbetsplatser utsätts för inbrott varje vecka och att det ofta är datorer som stjäls. Sex av tio IT-chefer ser också användarna som ett växande IT-säkerhetshot i takt med att användningen av avancerade nättjänster ökar. Det visar den senaste undersökningen som IT-företaget Dimension gjort via sin IT-panel. - Vi har undersökt attityden till IT-säkerhet på svenska storföretag och det är intressant att se att man så tydligt fokuserar på vad vi kan kalla digitala hot medan företagsinbrott är mycket vanliga. För att få rätt säkerhet måste man ta ett helhetsperspektiv och inte negligera den fysiska säkerheten som ofta även har implikationer på IT- säkerheten, säger Magnus Hansen, marknadschef på Dimension. Överdrivet virushot i media Trots att IT-cheferna ser allvarligt på IT-hoten menar ändå var tredje (32%) att virushotet så som det beskrivs i media är överdrivet medan lite drygt hälften tycker att det beskrivs på ett relevant sätt. Sex av tio IT-chefer tycker också att användarna blivit ett större IT- säkerhetshot för företaget i takt med att användandet av "peer-to-peer" och andra avancerade nättjänster som streaming video ökar. - Att användarna är den största IT-risken för ett företag är en gammal sanning. Ju fler tjänster som kräver kommunikation över Internet desto svårare blir det för företag att hindra dataintrång och attacker. Att just virushotet upplevs som så stort förvånar oss lite eftersom det ändå är relativt enkelt att skydda sig emot, säger Magnus Hansen. Ökade IT-investeringar det närmaste året Oavsett hotbilden kommer företagen att öka sina investeringar inom IT. Tre gånger så många IT-chefer tror på ökade investeringar det närmaste året jämfört med hur många som förutspår minskade investeringar. Lite drygt var tredje (37%) tror på oförändrade IT-investeringar. - Efter några tuffa år kommer det nu allt fler signaler om att marknaden vänder. Det märker vi också av ute hos våra kunder. Det är dels ett resultat av en mer positiv syn på marknaden och dels en effekt av ett uppdämt behov, säger Magnus Hansen. Undersökningen genomfördes under november och besvarades av 65 IT-chefer och driftsansvariga på svenska storföretag. För att ta del av hela undersökningsresultatet kontakta Vicky Stiller, e-post: vicky.stiller@bitpr.se, tel: 08-5870 5846. Uppgiften om inbrott på arbetsplatser kommer från Brottsförebyggande rådet och avser år 2002. För ytterligare information kontakta: Magnus Hansen, marknadschef, Dimension Tel: 08-505 831 25, e-post: magnus.hansen@dimension.se Om Dimension Dimension verkar som partner inom IT-infrastruktur vilket innebär att leverera kontinuerlig rådgivning och konsulttjänster avseende den bästa systemlösningen för kunden, drift och support samt leverans av hård- och mjukvara. Företagets långa erfarenhet och höga kompetens finns främst inom områden som datalagring, serversystem, säkerhet och katalogtjänster. Dimension har även specialister för utveckling och integration av tillämpningar inom telekomindustrin. Kunderna finns främst inom stat och kommun, bank & finans, telekom och media. Koncernen har cirka 180 medarbetare och är verksam i Sverige, Danmark, Lettland och Litauen. Huvudkontoret ligger i Bromma, Stockholm. Dimensionaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031216BIT00760/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031216BIT00760/wkr0002.pdf

Dokument & länkar