Kommuner har långt kvar till 24-timmarsmyndigheten

Report this content

Kommuner har långt kvar till 24-timmarsmyndigheten - Mer än var tredje kommun kan inte erbjuda bastjänster på nätet Bara drygt sex av tio kommuner använder webben för bastjänster så som att kunna ladda ner blanketter för bygglov eller ställa sitt barn i dagiskö. Dessutom svarar inte var fjärde kommun på e-post inom en vecka. Det visar en sammanställning som IT-integratören Dimension gjort av webbplatserna hos Sveriges samtliga kommuner. - Många kommuner har långt kvar till att uppnå Statskontorets rekommendationer för en 24-timmarsmyndighet. Till exempel har inte någon av kommunerna fungerande identifiering. Det gör att möjligheterna med tjänster på nätet inte kan utnyttjas fullt ut av kommuninvånarna. Med identifiering skulle man som invånare till exempel kunna följa handläggningen av sina ärenden. Man ska dock konstatera att en hel del kommuner har kommit långt med att erbjuda annan service på Internet, säger Mikael Jansson, ansvarig för access- och identitetshantering på Dimension Netassist. Hälften av kommunerna svarar på e-post inom ett dygn men drygt var fjärde kommun hade inte svarat alls efter en vecka. Kommunerna fick svara på frågor om det gick att anmäla sitt barn på dagis eller ansöka om bygglov med hjälp av information på kommunens webbplats. I 15 av fallen var kommunerna överoptimistiska om sin webbplats och svaren överensstämde inte med den information som faktiskt fanns på webbplatsen. Bland de 66 kommuner som inte kunde erbjuda dessa tjänster så planerade 50 av dessa att gör det inom det närmaste året. - Trots stora variationer i hur långt Sveriges kommuner kommit i arbetet med 24-timmarsmyndigheten så finns ambitionen hos de flesta kommunerna att vilja utöka servicen på nätet. Till exempel möjliggöra att se var man står i dagiskön och annat. Största felet många gör är att man tar ett för stort grepp istället för att börja i mindre skala, fortsätter Mikael Jansson på Dimension Netassist. De flesta svenska kommuner har funnits länge på nätet. Mediankommunen gjorde entré på webben 1996. Om undersökningen Under december månad 2002 har Dimension besökt samtliga svenska kommuners hemsidor och sökt efter information om hur en invånare kan anmäla sitt barn på dagis via Internet eller hitta blanketter för bygglov. Samtidigt har Dimension skickat e-post till kommunernas e- postlåda med frågor om det finns, information om dagisanmälan och bygglov på kommunens webbplats, och om inte, när det kommer att finnas. Dessutom ställdes en fråga om hur länge kommunen haft en publik webbplats. Ytterligare information om 24-timmarsmyndigheten finns på www.statskontoret.se. För ytterligare information kontakta: Mikael Jansson, Ansvarig för Access & Identitetshantering inom Dimension Tel: 0708-65 30 20, e-post: mikael.jansson@netassist.se. Mikael Jansson har varit med och hjälpt många kommuner med sitt arbete kring 24 h-myndigheten. För en sammanställning av undersökningsresultatet, specifika kommuners resultat och Dimensions tiopunktslista över vad kommuner bör beakta vid införandet av 24-timmarsmyndigheten kontakta: Magnus Hansen, marknadsdirektör på Dimension AB Tel 08-505 831 25, e-post: magnus.hansen@dimension.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/28/20030128BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/28/20030128BIT00030/wkr0002.pdf

Dokument & länkar