Kommunerna gav snabbare e-postservice under 2003

Kommunerna gav snabbare e-postservice under 2003 -Men fortfarande misslyckas mer än en tredjedel att svara på e-post inom ett dygn Sveriges kommuner har under 2003 nästan halverat den genomsnittliga svarstiden på e-post. Trots det misslyckas fortfarande mer än en tredjedel av landets kommuner att svara på e-post inom ett dygn. Det visar den sammanställning på svarstider av e-post som IT-integratören Dimension årligen genomför hos Sveriges samtliga kommuner. Den genomsnittliga svarstiden har minskat ifrån 26 timmar 2002 till 15 timmar 2003 och medianen på svarstiden minskat ifrån 23,5 timmar till 5 timmar. -Sveriges kommuner har blivit bättre på att ge snabb service via e-post. Detta tror vi beror på en tydligare servicestrategi och det fokus som IT hamnat i hos kommunerna. Att IT-mognaden på kommunernas personal ökar bidrar säkert också till detta, säger Magnus Hansen på Dimension. Tre kommuner svarade inom en timme både nu och vid förra mätningen. Dessa var: Bollnäs, Falkenberg och Gävle. De kommuner som förbättrat sig mest, från en veckas svarstid till mindre än en timme är: Älmhult, Borås, Kil, Lerum, Lidingö, Ockelbo, Sigtuna och Trosa. Storstadskommunerna är i genomsnitt långsammare på att svara på e-post jämfört med de mindre kommunerna. Den genomsnittliga svarstiden för de 10 största kommunerna är 45 timmar och genomsnittet för de resterande kommunerna är 15 timmar. Medianen är 17,5 timmar respektive 5 timmar. Interaktiva tjänster Drygt en tredjedel av de kommuner som svarat på undersökningen erbjuder interaktiva tjänster på sin webbplats som boklån, beräkna barnomsorg och ansökning till skolor och dagis. Drygt tre fjärdedelar svarar att de har en sökfunktion för fritext som en service på sin webbplats. -Många kommuner uttrycker stora ambitioner kring 24- timmarsmyndigheten och vill utöka servicen på nätet och göra sina webbplatser mer interaktiva, fortsätter Magnus Hansen på Dimension. De flesta svenska kommuner har funnits länge på nätet. Mediankommunen gjorde entré på webben 1996. Om undersökningen Under december månad 2003 har Dimension skickat e-post till kommunernas e-postlåda med frågor om det finns, interaktiva tjänster som dagisanmälan och bygglov på kommunens webbplats och om det finns någon fritextsökning på deras publika webbplats. Svarstiderna på e-posten loggades och har jämförts kommunerna emellan samt med liknande undersökning 2002 Ytterligare information om 24-timmarsmyndigheten finns på www.statskontoret.se. För ytterligare information kontakta: Magnus Hansen, marknadschef, Dimension Tel: 08-505 831 25, e-post: magnus.hansen@dimension.se Om Dimension Dimension verkar som partner inom IT-infrastruktur vilket innebär att leverera kontinuerlig rådgivning och konsulttjänster avseende den bästa systemlösningen för kunden, drift och support samt leverans av hård- och mjukvara. Företagets långa erfarenhet och höga kompetens finns främst inom områden som datalagring, serversystem, säkerhet och katalogtjänster. Dimension har även specialister för utveckling och integration av tillämpningar inom telekomindustrin. Kunderna finns främst inom stat och kommun, bank & finans, telekom och media. Koncernen har cirka 180 medarbetare och är verksam i Sverige, Danmark, Lettland och Litauen. Huvudkontoret ligger i Bromma, Stockholm. Dimensionaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/15/20040115BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/15/20040115BIT00320/wkr0002.pdf

Dokument & länkar