Kommuniké från Dimensions bolagsstämma

Kommunike från ordinarie bolagsstämma i Dimension AB (Publ) den 24 april 2003 · Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska ske för verksamhetsåret 2002. · Bolagsstämman fastställde att arvode till styrelsen skall utgå med 450 000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Vidare fastställdes att revisorerna skall erhålla arvode enligt löpande räkning. · Bolagsstämman omvalde de ordinarie styrelseledamöterna Björn Boldt-Christmas, Lars Idermark, Ulf Ivarsson, Leif Svensson och Ann- Marie Nilsson samt omvalde styrelsesuppleanterna Iréne Axelsson och Björn Pettersson. · Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman omvaldes Björn Boldt-Christmas till styrelseordförande i Dimension AB. Stockholm den 25 april 2003 Styrelsen Dimension AB (publ) För ytterligare information kontakta: Örjan Frid, VD Dimension AB, tel 08-5058 3000, direkt 08-5058 30 10, e-post orjan.frid@dimension.se Om Dimension Dimension är integratör av affärskritisk IT-infrastruktur. Bolagets kärnverksamhet omfattar design, integration och support av avancerade server-, datalagrings- och säkerhetslösningar. En viktig del av kunderbjudandet utgörs av konsulttjänster kring behörighet och katalogtjänster samt integration av tillämpningar åt telekomindustrin. Dimensions erbjudande grundar sig på en marknadsledande kompetens och erfarenhet av IT-infrastruktur samt långsiktiga samarbeten med ledande systemleverantörer. Kunderna finns främst inom telekom, bank & finans, industri och stat & kommun. Koncernen har cirka 200 medarbetare och är verksam i Sverige, Danmark, Lettland och Litauen. Huvudkontoret ligger i Bromma, Stockholm. Dimensionaktien är noterad på Stockholmsbörsens O- lista. Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapport januari-juni 2003 publiceras 20 augusti 2003 Delårsrapport januari-september 2003 publiceras 22 oktober 2003 Bokslutskommuniké för 2003 publiceras den 19 februari 2004 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030424BIT02200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030424BIT02200/wkr0002.pdf

Dokument & länkar