Kommuniké från extra bolagsstämma i Dimension AB (publ) den 24 november 2003

Kommuniké från extra bolagsstämma i Dimension AB (publ) den 24 november 2003 · Bolagsstämman beslutade om nyval av Irene Axelsson som ordinarie ledamot i styrelsen samt om entledigande av styrelsesuppleanterna Irene Axelsson och Björn Pettersson. Stämman beslutade därutöver att styrelsen fram till kommande ordinarie bolagsstämma skall bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Styrelsen består härefter av Björn Boldt-Christmas, Irene Axelsson, Ulf Ivarsson, Ann-Marie Nilsson och Leif Svensson. · Verkställande direktören redogjorde för, av ProAct IT-Group AB (publ), lämnat offentligt erbjudande avseende samtliga aktier i Dimension AB (publ) och villkoren därför. · Styrelsen förklarade sig enhälligt rekommendera aktieägarna att anta budet. · Stämman beslutade enhälligt att inte godkänna styrelsens beslut om nyemission. · Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman omvaldes Björn Boldt-Christmas till styrelseordförande i Dimension AB (publ). Stockholm den 24 november 2003 Styrelsen Dimension AB (publ) För ytterligare information kontakta: Örjan Frid, Verkställande direktör Dimension, tel: 08-505 830 10, e-post: orjan.frid@dimension.se Om Dimension Dimension verkar som partner inom IT-infrastruktur vilket innebär att leverera kontinuerlig rådgivning och konsulttjänster avseende den bästa systemlösningen för kunden, drift och support samt leverans av hård- och mjukvara. Företagets långa erfarenhet och höga kompetens finns främst inom områden som datalagring, serversystem, säkerhet och katalogtjänster. Dimension har även specialister för utveckling och integration av tillämpningar inom telekomindustrin. Kunderna finns främst inom stat och kommun, bank & finans, telekom och media. Koncernen har cirka 180 medarbetare och är verksam i Sverige, Danmark, Lettland och Litauen. Huvudkontoret ligger i Bromma, Stockholm. Dimensionaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031124BIT01000/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031124BIT01000/wkr0002.pdf

Dokument & länkar