Lagringspolicy nya trenden efter konsolidering

Report this content

Lagringspolicy nya trenden efter konsolidering - IT-chefen kan spara pengar på att styra upp datalagringen visar ny undersökning Nio av tio företag menar att de kan spara pengar genom att se över sin datalagring. Viktigast är att skapa riktlinjer och policies. Idag är det bara var sjätte företag som har en fungerande policy för datalagring. Det framkommer i IT-integratören Dimensions senaste undersökning bland IT-chefer och driftsansvariga på svenska storföretag. 87 procent av IT-cheferna menar att det finns pengar att spara genom att se över datalagringen. Främsta möjligheten finns i att utarbeta policies och riktlinjer. Det anser 38 procent av IT-cheferna. På delad andra plats kommer effektivare administration och att se över befintlig utrustning och infrastruktur med 20 procent vardera. 43 procent av företagen har någon form av datalagringspolicy men bara 16 procent anser att den fungerar väl. - Undersökningsresultatet stämmer helt överens med de budskap vi möts av ute hos våra kunder. Vi ser en kraftigt ökad medvetenhet om vilken besparingspotential det finns i att arbeta med tydliga policies och strategier kring datalagring. Som integratör är vi med och skapar dessa riktlinjer. Genom enkla handgrepp som att värdera sitt data kan man spara mycket pengar på sikt, säger Sven Uthorn, VD Dimension. Även om de flesta företag saknar fungerande lagringspolicies säger ändå 96 procent av IT-cheferna att företaget har en strategi för företagets datalagring. Nästan 80 procent går mot konsolidering. Antingen i separata lagringsnät (SAN) eller genom att centralisera datalagringen till färre servrar. - Trenden mot konsolidering kan man nu se att de flesta anammat. Det i sig innebär besparingar, men för att spara ytterligare pengar för företagen gäller det att se över strategierna och lägga upp fungerande policies, säger Jonas Karlsson, Dimensions teknikansvarige för datalagring. Nästan alla ser en besparingspotential inom datalagring, men det är det bara 31 procent av IT-cheferna som gjort en grundlig inventering av för att få en helhetsbild av hur mycket data som lagras. Hälften av företagen menar att de har en god bild av företagets datalagring ändå. - Många företags bild av sin lagringssituation stämmer inte alltid med verkligheten. För att kunna skapa vettiga strategier och riktlinjer måste man veta var man står. Jag är övertygad om att fler företag skulle tjäna på att göra en grundlig inventering, säger Jonas Karlsson. För att ta del av hela undersökningen kontakta: Vicky Stiller på Dimension, direkt 08-505 830 91, e-post vicky.stiller@dimension.se För ytterligare information kontakta: Sven Uthorn, VD Dimension AB, tel 08-5058 3000, direkt 08-5058 3003, e- post sven.uthorn@dimension.se Jonas Karlsson, teknikansvarig datalagring, direkt 08-505 83 265, e-post jonas.karlsson@dimension.se Om Dimension Dimension är integratör av affärskritisk IT-infrastruktur. Bolagets kärnverksamhet omfattar design, integration och driftsättning av avancerade server-, datalagrings- och säkerhetslösningar. En viktig del av kunderbjudandet är även tjänster som analys, projektledning, support, drift och underhåll. Dimensions erbjudande grundar sig på en marknadsledande kompetens och erfarenhet av IT-infrastruktur samt långsiktiga samarbeten med ledande systemleverantörer. Kunderna finns främst inom telekom, bank & finans, media, industri och stat & kommun. Koncernen har 316 medarbetare och är verksam i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Lettland och Litauen. Huvudkontoret ligger i Bromma, Stockholm. Dimensionaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/22/20021122BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/22/20021122BIT00220/wkr0002.pdf

Dokument & länkar