Offentliga sektorn bättre än näringslivet på Internet

Ny undersökning från IT-företaget Dimension visar: Offentliga sektorn bättre än näringslivet på Internet Offentliga sektorn är bättre på att använda Internet som en servicekanal än vad näringslivet är. Det visar en jämförelse som IT-integratören Dimension har gjort mellan Sveriges samtliga kommuner och privata företag med mellan 200 och 3500 anställda. Tre av fyra kommuner svarar på e-post inom en vecka, medan motsvarande siffra för näringslivet är 50 procent. - Kommunerna ligger verkligen steget före företagen när det gäller att ge service via e-post. Även om kommunernas främsta uppgift är att informera och ta hand om sina invånare och företagen har ett kommersiellt syfte tycker jag ändå att det är anmärkningsvärt att endast hälften av de tillfrågade företagen bemödade sig att svara på våra frågor inom en vecka, säger Magnus Hansen, marknadschef på Dimension. Dimension skickade e-post till öppna adresser, en så kallade info@- adresser. Av de mejl som ursprungligen skickades till info@företagsdomän var det 20 procent som direkt studsade på grund av att företagen inte hade skapat en e-postlåda kopplad till en info-adress. - Intressant är att så få har e-postlådor knutna till en info-adress hos företagen. Det är ju en rådande uppfattning och snudd på standard att använda info@domännamn för det som inte är personadresserad e-post, nästan som ett växelnummer. Vi blev därför mycket förvånade när var femte av de utskickade breven genast kom i retur, fortsätter Magnus Hansen. I e-posten ställdes bland annat frågan om hur länge man hade funnits ute på Internet. Medianenkommunen kom ut på nätet år 1996 medan medianföretaget kom ut först året efter. - Dessa siffror visar än en gång att kommunerna inte ligger steget efter företagen i sina webbsatsningar, utan snarare tvärtom. När man pratar med kunder och andra aktörer i IT-branschen finns fortfarande en utbredd uppfattning om att det är och alltid har varit företagen som gått i bräschen när det gäller att utnyttja de nya elektroniska kanalerna. Efter att ha genomfört denna jämförelse kan vi säga att så inte är fallet, menar Magnus Hansen. Dimension jämförde också om det fanns någon del av webbplatsen som bara är tillgänglig för ett begränsat antal användare, det vill säga om det finns ett extranät. - När det gäller att integrera webben med sin verksamhet ligger dock företagen långt före kommunerna. Hela 65 procent av företagen erbjuder idag extranät, det vill säga att delar av webbplatsen är avgränsad och skyddad med lösenord samt anpassad för olika målgrupper som kunder, leverantörer och partners. Motsvarande siffra för kommunerna är snudd på noll, och ingen av dem kan idag erbjuda någon som helst interaktivitet med sina invånare. Flera av de kommuner vi pratat med har dock långtgående planer på att erbjuda mer avancerade tjänster inom kort, till exempel ska du kunna följa olika ärenden som bygglov, dagisplatsansökan och annat direkt på kommunens hemsida, säger Magnus Hansen. Företagen ligger också steget före när det gäller att återkomma snabbt via e-post. Hela 85 procent av företagens svar kom redan inom ett dygn, medan motsvarande siffra för kommunerna stannade på 51 procent. - Dimensions sammanställning visar tydligt att det starka fokus som varit kring 24-timmarsmyndigheten har gjort att kommunerna kommit en god bit på väg. Man kan också notera att företagen, som inte har samma krav eller anspråk från samhället att ge service via nätet, har börjat tappa fart. Jag tror att företagens svaga resultat delvis beror på att man brände sig under dotcom-tiden. Jag vet ett flertal företag som satsade stora pengar på att kunna erbjuda e-handel och andra avancerade webbtjänster, som idag har minskat ambitionerna kraftigt och ligger på en nivå långt under den man höll i slutet av nittiotalet, säger Magnus Hansen. Bakgrund: Under mars månad 2003 skickade Dimension e-post till 189 svenska företag med mellan 200 och 3500 anställda. Man ville främst mäta svarsfrekvensen på inkommande mejl till företagens allmänna e-postlådor, så kallade info- adresser. I mejlet ställdes frågan om det fanns någon del av företagets webbplats som bara är tillgänglig för ett begränsat antal användare, ett så kallat extranät. Dimension frågade också hur länge företaget haft en publik webbplats. Under december månad 2002 genomförde Dimension ett liknande utskick till kommunernas e-postlådor med frågor om det fanns information om dagisanmälan och bygglov på kommunens webbplats. Dessutom ställdes även här frågan om hur länge kommunen haft en publik webbplats. Dimension undersökte också varje hemsida för att se hur kommunerna arbetade med webben. För ytterligare information, sammanställd undersökning eller för regionala skillnader, kontakta: Magnus Hansen, marknadschef, Dimension AB Tel: 08-505 831 25 e-post: magnus.hansen@dimension.se Om Dimension Dimension är integratör av affärskritisk IT-infrastruktur. Bolagets kärnverksamhet omfattar design, integration och support av avancerade server-, datalagrings- och säkerhetslösningar. En viktig del av kunderbjudandet utgörs av konsulttjänster kring behörighet och katalogtjänster samt integration av tillämpningar åt telekomindustrin. Dimensions erbjudande grundar sig på en marknadsledande kompetens och erfarenhet av IT-infrastruktur samt långsiktiga samarbeten med ledande systemleverantörer. Kunderna finns främst inom telekom, bank & finans, industri och stat & kommun. Koncernen har cirka 200 medarbetare och är verksam i Sverige, Danmark, Lettland och Litauen. Huvudkontoret ligger i Bromma, Stockholm. Dimensionaktien är noterad på Stockholmsbörsens O- lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT00030/wkr0002.pdf

Dokument & länkar