Styrelsen i Dimension rekommenderar enhälligt ProActs erbjudande

Styrelsen i Dimension rekommenderar enhälligt ProActs erbjudande ProAct IT Group AB (publ) ("ProAct") har idag lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Dimension om att förvärva samtliga utestående aktier i Dimension i syfte att skapa ett samgående mellan ProAct och Dimension. Samgåendet genomförs som ett utbyte av aktier där ProAct erbjuder en nyemitterad ProAct-aktie för åtta Dimensionaktier. Därmed möjliggörs för aktieägarna i båda bolagen att delta i koncernens framtida utveckling. Ett kontant alternativ om 2,90 kronor per Dimensionaktie erbjuds aktieägare i Dimension upp till ett sammanlagt belopp om maximalt 29,9 miljoner kronor, motsvarande 10.300.705 aktier i Dimension. ProAct och Dimension kompletterar varandra väl vad avser produkter, kunder och geografisk täckning. Genom samgåendet kommer det nya bolaget att bli en av de ledande aktörerna inom IT-infrastruktur. Betydande synergier förväntas kunna realiseras. Samgåendet ger ökade resurser, skalfördelar på kostnadssidan, inköpsfördelar och en ökad trygghet för våra kunder att anlita oss som leverantör av stora och komplexa lösningar inom IT-infrastruktur. Styrelsen i Dimension har utvärderat erbjudandet, vilket föranleder följande uttalande: "Marknaden för såväl Dimensions som ProActs erbjudande präglas av långsiktig tillväxt. Under de senaste åren har IT-marknaden utvecklats negativt och efterfrågan bedöms nu ha stabiliserats. Den rådande marknadssituationen leder till ett behov av konsolidering mot större enheter. Styrelsen konstaterar att ett samgående med ProAct skulle ge betydande positiva synergieffekter. Då samgåendet genomförs som ett utbyte av aktier möjliggörs för aktieägarna i båda bolagen att delta i koncernens framtida utveckling." Mot bakgrund av ovanstående är det styrelsens bedömning att erbjudandet är skäligt. Styrelsen rekommenderar därför enhälligt aktieägarna i Dimension att acceptera erbjudandet. Extra bolagsstämma i Dimension rörande företrädesemission kommer att hållas som planerat idag kl. 15.00. Styrelsen rekommenderar stämman att ej bifalla styrelsens beslut om nyemission. DIMENSION AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Björn Boldt-Christmas, styrelseordförande Dimension, tel 070-588 76 85; e-post bbc@christmas.se Örjan Frid, Verkställande direktör Dimension, tel: 08-505 830 10, e- post: orjan.frid@dimension.se Om Dimension Dimension verkar som partner inom IT-infrastruktur vilket innebär att leverera kontinuerlig rådgivning och konsulttjänster avseende den bästa systemlösningen för kunden, drift och support samt leverans av hård- och mjukvara. Företagets långa erfarenhet och höga kompetens finns främst inom områden som datalagring, serversystem, säkerhet och katalogtjänster. Dimension har även specialister för utveckling och integration av tillämpningar inom telekomindustrin. Kunderna finns främst inom stat och kommun, bank & finans, telekom och media. Koncernen har cirka 180 medarbetare och är verksam i Sverige, Danmark, Lettland och Litauen. Huvudkontoret ligger i Bromma, Stockholm. Dimensionaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031124BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031124BIT00210/wkr0002.pdf

Dokument & länkar