Tre av fyra svenska företag redo att använda 3G-tjänster

- Ny undersökning från Dimension Telecom visar: Tre av fyra svenska företag redo att använda 3G-tjänster Tre av fyra IT-chefer tror att deras företag kommer att ansluta sig till 3G-nätet och börja använda 3G-tjänster inom två år. Drygt var tionde IT- chef menar att de kommer att utnyttja 3G-nätets innehåll redan i år, så snart det bara är möjligt. Detta visar en undersökning som Dimension Telecom har gjort bland 60 IT-chefer och driftansvariga på svenska storföretag. Endast tolv procent av de tillfrågade uppskattade att det skulle ta mer än två år innan man började utnyttja 3G-tjänsterna och en lika stor del hade ingen uppfattning i ämnet än. När frågan ställdes om de anställda skulle få koppla upp sig mot företagets datanät via 3G-nätet trodde sex av tio IT-chefer att det skulle ske så snart det är praktiskt möjligt. - Dimension Telecom fokuserar på datatjänster i de mobila servicenäten och ju närmare lanseringen av 3G-nätet kommer, desto mer ser vi hur intresset för tjänsteutbudet i mobilnäten ökar. Operatörerna vet att innehållet i 3G-nätet kommer vara helt avgörande för framgången. Smarta, användbara och innovativa tjänster i kombination med det stora intresset som redan finns ute hos företagen visar att 3G kommer spela en viktig roll i svenskt näringsliv redan när nätet öppnar, säger Gunnar Isberg, VD, Dimension Telecom. Att 3G-nätets öppnande kommer allt närmare har även påverkat IT- chefernas IT-investeringar. Var femte av de tillfrågade företagen säger sig ha avvaktat med vissa IT-investeringar i väntan på att 3G-tekniken ska bli tillgänglig. - Vi ser att företagen tittar på det nya nätet med stort intresse. Att via mobilen kunna vara ständigt uppkopplad mot till exempel företagsnätet, var man än befinner sig, ger helt nya affärsmöjligheter. Ett flertal konsultbolag har till exempel börjat titta på hur tidsrapporteringssystem skulle kunna bli 3G-baserade och intresset för snabbare e-post via telefonen växer hela tiden, fortsätter Gunnar Isberg, VD, Dimension Telecom. Även när det gäller säkerhetsaspekten i 3G-nätet har svenska IT-chefer en positiv inställning. Närmare hälften tror att det i alla fall kommer att vara lika säkert som WLAN redan vid öppnandet av nätet. Men bara åtta procent tror att 3G kommer att erbjuda större säkerhet än WLAN under överskådlig tid. - Varje teknikskifte öppnar upp för debatter om säkerhetsaspekterna. Vi på Dimension Telecom har byggt säkra IT-infrastrukturlösningar åt telekombranschen i många år och det finns redan idag en mängd bra tekniska lösningar för trådlös IT-säkerhet. Men det är viktigt att förstå att ett säkert system inte främst handlar om teknik utan om attityd och att ha en bra och genomtänkt säkerhetspolicy. Tar man bara hänsyn till det ska säkerhetsfrågor inte vara något som bromsar övergången till 3G, säger Gunnar Isberg, VD på Dimension Telecom. För högupplöst bild på Gunnar Isberg, titta in på: http://www.dimension.se/bildbank.html För mer information, kontakta: Gunnar Isberg, VD på Dimension Telecom, tel: +46 8 50 58 30 08, e-post:gunnar.isberg@dimension.se För sammanställt resultat kontakta: Patrik Linden, Bite, 08-58 70 58 43, patrik.linden@bitepr.com Om Dimensions IT-panel För att få en bättre känsla för hur IT-chefer på svenska storföretag resonerar om framtiden, IT-branschen och marknaden har Dimension satt ihop en egen IT-panel bestående av ett antal utvalda kunder. Svaren är helt anonyma och Dimension presenterar endast ett sammanställt resultat av undersökningarna. För mer information om Dimensions IT-panel, kontakta Magnus Hansen, marknadschef på Dimension, tel: 08-505 831 25, e-post magnus.hansen@dimension.se Om Dimension Dimension är integratör av affärskritisk IT-infrastruktur. Bolagets kärnverksamhet omfattar design, integration och support av avancerade server-, datalagrings- och säkerhetslösningar. En viktig del av kunderbjudandet utgörs av konsulttjänster kring behörighet och katalogtjänster samt integration av tillämpningar åt telekomindustrin. Dimensions erbjudande grundar sig på en marknadsledande kompetens och erfarenhet av IT-infrastruktur samt långsiktiga samarbeten med ledande systemleverantörer. Kunderna finns främst inom telekom, bank & finans, industri och stat & kommun. Koncernen har cirka 200 medarbetare och är verksam i Sverige, Danmark, Lettland och Litauen. Huvudkontoret ligger i Bromma, Stockholm. Dimensionaktien är noterad på Stockholmsbörsens O- lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/05/20030505BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/05/20030505BIT00050/wkr0002.pdf

Dokument & länkar